Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

I stabsavdelingen, seksjon for strategisk utvikling og analyse er det ledig stilling som arkivar - romsikkerhet

Førstekonsulent/seniorkonsulent/rådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ledig stilling som arkivar for NSM sitt ansvarsområde knyttet til romsikkerhet/virksomhet. Stillingen rapporterer til enhetsleder for arkiv og informasjonsdeling i NSM. Enheten har som hovedoppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM. Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot både interne fagmiljøer og eksterne, og det stilles store krav til leveranser.

NSM er gitt i oppdrag å etablere funksjonen som Kompetent PRS myndighet, Competent PRS Authority (CPA ).  Etablering av CPA er en forutsetning for norsk tilgang til Galileo Public Regulated Service, PRS. Hovedarkiv for romsikkerhet inngår som del av NSMs oppgave som CPA.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglige arkivfaglige oppgaver som journalføring, kontroll og brukerstøtte
 • Bidra til utarbeidelse av rutiner og regelverk internt og nasjonalt for romsikkerhetsprosjektene
 • Koordineringsmøter og møter med interne og eksterne vedrørende utvikling av regelverk og arkivstruktur
 • Nasjonalt hovedarkiv for romsikkerhet med de oppgavene dette medfører, herunder journalføring, kontroll, rapportering, mottak og sammenstilling av dokumentbestand fra norske partnere og utsendelse av rapporter til EU, distribusjon av informasjon til norske partnere og EU
 • Kassasjonsreglement
 • Kommunikasjonskanal mellom Norge og EU – herunder medfølgende teknisk rettede diskusjoner med EU/ESA
 • Bistand til autorisering av eksterne
 • Rådgivning
 • Kryptostøtte
 • Bistand ifm. Tilsyn av romsikkerhet

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets, minimum bachelor e.l. med bibliotek eller arkivfag i fagkretsen.
 • I spesielle tilfeller kan lengre relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra offentlig arkiv
 • Erfaring med drift av daglig arkiv
 • Høy Ikt-kompetanse
 • Solid kunnskap og erfaring fra elektronisk arkiv og innsikt i gjeldene regelverk for arkivområdet i offentlig sektor
 • Ønskelig med erfaring med gradert informasjon/dokumenter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert, nøyaktighet, høy arbeidskapasitet og stressmestring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egenhet vektlegges

 Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingen er plassert som førstekonsulent/seniorkonsulent/rådgiver  (SKO 1408/1363/1434) avhengig av kvalifikasjoner. For plassering som rådgiver kreves utdanning på masternivå. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Fylke: Akershus
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 04.03.2018
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Kolsås
Kontaktpersoner: Enhetsleder Håvard Langklep
tlf: +47 67 86 40 22