Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Vil du bli sikkerhetsleder i NSM

Seniorrådgiver

NSM søker Sikkerhetsleder som kan opprettholde og videreutvikle organisasjonens fokus på forebyggende sikkerhet. Stilingen er organisatorisk plassert i seksjon for Sikkerhet, EBA og drift som er en del av direktørens stab. Sikkerhetsleder inngår i vår interne sikkerhetsorganisasjon. En sentral oppgave er å forvalte NSMs styringssystem for sikkerhet, herunder følge opp og kontrollere sentrale prosesser innen sikkerhetsstyring. Andre oppgaver er å forberede og tilrettelegge for ledelsens evaluering av sikkerhetstilstanden og på vegne av sjef NSM sørge for oppfølging av avvik og sikkerhetstruende hendelser. Sikkerhetsleder skal også jobbe med bevisstgjøring og kompetansebygging innen sikkerhet i NSM.

 

Arbeidsoppgaver vil på overordnet nivå innebære å bidra til:

 • Forvalte styringssystemet for sikkerhet
 • Planlegge og gjennomføre interne sikkerhetsrevisjoner
 • Følge opp og koordinere at vedtatte tiltak blir ivaretatt
 • Holde oversikt og koordinere informasjonsflyt om sikkerhet mellom ulike enheter i virksomheten
 • Bidra til å øke kompetansen og videreutvikle sikkerhetskulturen
 • Automatisere og digitalisere interne sikkerhetsprosesser

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende, fortrinnsvis innen relevant fagområde. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 5 års erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid eller tilsvarende stilling
 • Dokumentert kompetanse fra styringssystemer og rammeverk, som f. eks. ISO/IEC 2700x-serien og NS 583x-serien
 • God forståelse av og kunnskap om IKT-sikkerhet
 • Gjerne bakgrunn fra Forsvaret eller Politi
 • Gode kommunikasjonsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Erfaring innen prosjekt- og prosessledelse vil være en fordel

 

Minimum 10 års relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.

Det kreves norsk statsborgerskap og sikkerhetsklarering på høyeste nivå med nødvendig autorisasjon for denne stillingen.

 

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og etisk standard
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Flink til å samarbeide og bidra inn i et team
 • God vurderingsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig

 

Vi kan tilby:

 • Norges beste kompetansemiljø innen forebyggende sikkerhet
 • Allsidige, spennende, krevende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass

 

 

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Badenoch & Clark ved Haavard Klemetsen telefon 46 74 98 48.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på

søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn.

Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

 

NSM bruker elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken.

Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Fylke: Akershus
Jobbtype: Fast
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 25.02.2018
Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Kolsås
Kontaktpersoner: Haavard Klemetsen
mob: +47 467 498 48

Seksjonssjef Vidar Bottolvs
tlf: +47 67864000