Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

I avdeling for sikkerhetsstyring er det ledig vikariat med mulighet for forlengelse

Konsulent - ved seksjon for personellsikkerhet

Avdelingens oppgaver er å bidra til sikring av skjermingsverdig informasjon og objekter i form av råd, veiledning, utvikling og drift innen sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikring, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer. Avdelingen står foran spennende utviklingsoppgaver og utvidelser.

Seksjon for personellsikkerhet er en av tre seksjoner i avdeling for sikkerhetsstyring. Seksjonen har NSMs nasjonale fagansvar innen personellsikkerhet.

Vi ser etter en dyktig og fleksibel medarbeider med god dataforståelse, som samtidig er et strukturert ordensmenneske, omgjengelig og villig til å ta i et tak. Hvis du i tillegg har erfaring fra administrative gjøremål og enklere saksbehandling er du kanskje den vi er på jakt etter.

Vikariatets varighet er på ett år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Administrative oppgaver innen personellsikkerhet, herunder bl.a. dokumentbehandling registreringsarbeid, saksforberedelse, kvalitetskontroll og arkivoppgaver.
 • Administrative oppgaver innen personkontroll, herunder bl.a. arbeid ifm, kildeinnhenting, databehandling og kvalitetskontroll.
 • Enklere saksbehandling og saksbehandlingsstøtte for hele seksjonen.
 • Utføre øvrige administrative gjøremål innad i seksjonen.
 • Andre oppgaver pålagt av enhetsleder/seksjonsleder.

Kvalifikasjoner

 • 1-2 års relevant utdanning utover videregående skole. Relevant erfaring kan kompensere for formalkravet.
 • Må ha erfaring med bruk av dataverktøy, og inneha god systemforståelse.
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende jobb, med administrative oppgaver og enklere saksbehandling som hovedoppgaver.
 • Ønskelig med erfaring innen arkiv, sikkerhetsarbeid og med P360.

Personlige egenskaper

 • Allsidig, fleksibel og arbeidsom
 • Strukturert og nøyaktig
 • Positiv og imøtekommende
 • Omgjengelig med gode samarbeidsegenskaper

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • Et godt sosialt tverrfaglig miljø med stort nettverk
 • Muligheter for kurs, seminarer og videreutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som konsulent (SKO 1065). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres for høyeste nasjonale og NATO nivå og kan ikke inneha andre statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetanse. Vitnemål og attester bringes med i et eventuelt intervju.

Fylke: Akershus
Jobbtype: Vikariat
Heltid/Deltid: Heltid
Arbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 25.02.2018
Tiltredelse: Snarest
Arbeidssted: Sandvika
Kontaktpersoner: Lars Jørgen Løland
tlf: +47 67 86 40 00

Seksjonssjef Britt Jøsok
tlf: +47 67864434
mob: +47 99215876