Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

NSM styrker objektsikkerhetsarbeidet

Rådgiver/seniorrådgiver Fysisk sikring. 2. gangs utlysning

Avdelingen har ansvar for flere fagområder, herunder sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikring, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer. Vi søker nå nye medarbeider til utviklingsoppgaver innen fysisk sikring på objektsikkerhetsfeltet.

Stillingene er nyopprettede. Sentrale oppgaver er å utarbeide krav og anbefalinger for sikring av skjermingsverdig objekter og informasjon. Dette innebærer utarbeidelse av tekst til forskrifter, rundskriv, veileder og annet fagmateriale.

Ideelt sett har kandidatene formalkompetanse innen realfag, for eksempel innen bygg, elektroteknikk eller lignende, kombinert med erfaring fra, og god forståelse av, sikkerhetsfaglige problemstillinger. Vedkommende må ha god skriftlig fremstillingsevne, og være i stand til å formidle sikkerhetsfaglig informasjon på en presis og forståelig måte.

Av særlig betydning vil være evne til å operasjonalisere funksjonelle krav, og formulere god skriftlig veiledning knyttet til forståelsen av, og den praktiske etableringen av, tiltak for å møte slike krav.

Videre må vedkommende være i stand til å utforme produkter med en ordlyd som samsvarer med NSMs rolle som direktorat.

Hovedoppgaver:

 • Utvikle NSMs faggrunnlag innen fysisk sikkerhet, på en måte som gjør dette anvendelig i forbindelse med sikring av skjermingsverdige objekter.
 • Utarbeide rundskriv, veiledninger og annet relevant fagmateriale innen fysisk sikring.
 • Gi veiledning i forståelse av og anvendelse av regelverket for fysisk sikring av sikkerhetsgradert informasjon, sikkerhetsgodkjente informasjonssystemer og skjermingsverdige objekter.
 • Gi bistand til risikovurderinger og tiltaksvurderinger i den enkelte virksomhet med vekt på fysisk sikring
 • Utøvelse av myndighet og koordinering innen objektsikkerhet der NSM er gitt slikt ansvar overfor andre etater.
 • Samarbeide med objekteiere, Forsvaret, politiet, sektormyndigheter og andre relevante aktører innen forebyggende sikkerhetstjeneste

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, primært innen realfag, og primært på masternivå. Andre utdanningsretninger kan imidlertid komme i betraktning. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring med fysisk sikring, og helst av samfunnskritisk infrastruktur
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode ferdigheter, skriftlig og muntlig, i engelsk
 • Det er ønskelig at søker har forebyggende sikkerhet e.l. som del av utdanningen eller arbeidserfaringen.
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring.
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid i departement og/eller direktorat.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må:

 • Være løsningsorientert
 • Overholde frister
 • Kunne formidle komplekse faglige problemstillinger på en enkel måte.
 • Ha gode samarbeidsevner og formidleregenskaper.
 • Være analytisk og har evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger.
 • Ta initiativ innenfor gitte rammer.
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364), avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 


Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
31.05.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Sandvika
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Ketil Bonesmo
tlf: +47 67864000
mob: +47 992 15 812

Tilbake til toppen