Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Bryn

Hendelseshåndterere ved operasjonssenteret til NorCert

Avdelingsingeniør/overingeniør

NSM NorCERT er Norges nasjonale senter som koordinerer hendelseshåndtering i forbindelse med alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NorCERT er en funksjon som ivaretas av operativ avdeling i NSM, og har som oppgave å identifisere, sammenstille og håndtere dataangrep mot Norge. Dette gjøres fra et velutstyrt, topp moderne operasjonssenter. Operasjonssenterets ansatte holder seg til en hver tid oppdatert på digitale trusler mot kritisk infrastruktur med bidrag fra avanserte verktøy og andre enheter i NorCERT.

Operasjonssenteret er hjertet i NorCERT, og vaktlaget har ansvar for operativ teknisk hendelseshåndtering. Som hendelseshåndterer vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og håndtere alarmer i sensornettverket. Hendelseshåndtererne inngår i en turnus, som inkluderer morgen og kveld, men ikke helger og natt.

 Ansvar og oppgaver:

 • Inntrengingsdeteksjon og analyse av alarmer
 • Analysere nettverkstrafikk og sammenstille innsamlet data
 • Bidra til at NorCERT til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde
 • Utøve respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser
 • Utarbeide skreddersydde rapporter
 • Besvare henvendelser og loggføre hendelser
 • Utvikle og forbedre den operative kapasiteten i NorCERT

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Det kreves høyere utdanning innen data/informatikk på bachelornivå eller høyere. Lang og relevant erfaring kan i helt spesielle tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse.
 • Spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves norsk statsborgerskap, og det forutsettes at søkeren kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, vanlige protokoller, tjenester og applikasjoner.
 • Det er ønskelig med kjennskap til Linux og bruk av terminal.
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer samt kunnskap om og erfaring med IKT-sikkerhet.
 • Erfaring med nylig arbeid i SOC (Security Operation Center) tilsvarende NorCERT vil bli vektlagt. 

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner og er selvdrevne, strukturerte, fleksible, samarbeidsvillige og serviceinnstilte. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT sikkerhet.
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk operasjonssenter.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Moderne kontorlokaler, sentral beliggenhet.

Stillingen er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085) eller overingeniør (SKO 1087) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå strengt hemmelig/CTS.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Skift / turnus / arbeidstidsordning
Søknadsfrist:
03.06.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Bryn i Oslo
Kontaktpersoner:
Enhetsleder Bjørn Torje Tveiten
tlf: +47 23092428
Tilbake til toppen