Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

I Avdeling for sikkerhetsstyring, Seksjon for styringssystemer er det ledig stilling som

Hovedinstruktør/leder for NSMs kurssenter for forebyggende sikkerhet

Avdelingens oppgaver er forebyggende sikkerhet innenfor fagområdene sikkerhetsstyring, personellsikkerhet og fysisk sikring. Seksjonen har ansvar for industrisikkerhet, godkjenning av luftbårne sensorsystemer og NSMs kurssenter.

NSMs Kurssenter for forebyggende sikkerhet omfatter alle fagområdene i NSM og er en betydelig bidragsyter til økt sikkerhetskompetanse i virksomheter underlagt sikkerhetsloven. Kurssenteret har flyttet inn i nye lokaler, består i dag av fire personer og er i vekst, og vi søker enhetsleder for ledelse av senteret.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av personellet tilknyttet kurssenteret
 • Faglig utvikling av kurssenteret for å møte kompetansebehov og effektiv drift
 • Utvikle kursplaner og selv være fagansvarlig for flere kurs
 • Undervise i emner innen forebyggende sikkerhet
 • Bidra til implementering av ny sikkerhetslov med forskrifter
 • Bidra til virksomhetenes arbeid med objektsikkerhet
 • Samarbeide med Forsvaret og andre aktører som driver kursvirksomhet
 • Samarbeide med brukere av kurssenteret
 • Ved behov støtte seksjonens rådgivningsaktivitet

 Kvalifikasjoner

Må ha

 • Ledererfaring
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå
 • I spesielle tilfeller kan relevant erfaring kompensere for formell utdanning
 • God kompetanse innen forebyggende sikkerhet
 • Erfaring fra sikkerhetsarbeid i virksomhet underlagt Sikkerhetsloven
 • Erfaring med undervisning og kursvirksomhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Bør ha

 • Kompetanse innen sikkerhetsstyring
 • Kompetanse innen fysisk sikring
 • Erfaring fra offentlig virksomhet
 • Erfaring innen kompetanseutvikling
 • God teknologiforståelse

Personlige egenskaper

 • Lederegenskaper
 • Evne til å arbeide effektivt i team
 • Gode pedagogiske evner
 • Evne til å tilpasse seg nye arbeidsformer og oppgaver

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Det kreves at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyt nivå.

 

 Vi kan tilby

Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en stilling med stor kontaktflate og varierte oppgaver.

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg og svømmehall
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Arbeidssted er p.t. i Sandvika sentrum.

Stillingen er plassert som kontorsjef (SKO 1054).

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju. 

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
28.10.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Sandvika
Kontaktpersoner:
Seksjonssjef Dag Sandham
tlf: +47 67 86 43 65
mob: +47 901 93 680

Tilbake til toppen