Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du bli en IT sikkerhetsekspert innen virtualisering og datasenter?

Senioringeniør

NSMs fagmiljø for graderte plattformer har 3-5 ledige stillinger som senioringeniør innen virtualisering og datasenter. Hovedfokuset til stillingene er utvikling av sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsdesign og sikkerhets­tiltak. Relevante teknologiområder er programvaredefinerte datasentre (SDDC), multi-tenancy, VDI, container-infrastruktur, nullklienter, mobile klienter, og moderne nettverksinfrastruktur mellom datasenter og klienter, inkludert SDN. Stillingene er faste.

 

Ønskede egenskaper:

Sterk interesse for IT og nysgjerrig på nyvinninger innen virtualisering, operativsystemer, nettverk og liknende grunnleggende teknologier. Vår nye medarbeider bør være metodisk, analytisk, løsningsorientert og initiativrik.  Du arbeider bra i gruppe, men trives også med selvstendig arbeid. Du innhar god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

 

Kvalifikasjoner:

Det er påkrevd med masternivå i informatikk og  erfaring innen SDDC, VDI eller moderne nettverk.
Det er en fordel med kompetanse innen  operativsystemer, scripting og systemprogrammering samt regelverk og standarder innen IT-sikkerhet, fortrinnsvis gradert IT-sikkerhet. Lang og relevant erfaring med ovenstående kan kompensere for krav til formell utdanning.

Arbeidsoppgaver:

Delta i fagmiljøets FoU-arbeid for å utvikle balanserte og forebyggende sikkerhetstiltak innen gradert IT, bl a:

  • Studere og analysere sikkerheten i relevante teknologier og produkter.
  • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til disse.
  • Prototype og teste aktuelle sikkerhetsløsninger i datalab.
  • Utarbeide veiledninger og liknende sikkerhetsdokumenter.
  • Ha fagdialog med etater og prosjekter som utvikler sikkerhetsgraderte IT-systemer.
  • Delta i relevante fora for IT-sikkerhet, f eks i NATO.

Arbeidsformen er både praktisk og forskningsrettet. Det er gode muligheter for faglig utvikling.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyt nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.


NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Attesterte kopier av vitnemål og attester SKAL sendes med søknaden og originalene tas med til evt intervju.

 De som ansettes må ha norsk statsborgerskap og kan ikke ha annet statsborgerskap.

 Stillingen avlønnes som senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kr 632.500 – 820.000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. 

 

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
11.11.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Kolsås
Kontaktpersoner:
Bodil Eilertsen
tlf: +47 67 86 40 00
Tilbake til toppen