Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Bryn

Ønsker du å lede arbeidet med analyse av alvorlige cyberangrep mot samfunnskritisk digital infrastruktur i Norge?

Enhetsleder

Nasjonalt Cybersikkerhetssenter i NSM har ledig stilling som enhetsleder teknisk analyse i NorCERT.

Enheten har som hovedoppgave å gjennomføre tekniske og taktiske analyser av alvorlige cyberangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner i Norge. Enheten har spesialister innen forensics, skadevareanalyse, nettverksanalyse og trusseletterretning. Enheten produserer også taktiske og tekniske analyseprodukter.

Enhetslederen vil spille en viktig rolle i forhold til videreutvikling av fagområde og leveranser.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og videreutvikle en enhet med kompetente medarbeidere
 • Følge opp og skape gode relasjoner internt i NSM og mot samarbeidende tjenester og representere NSM i aktuelle fora
 • Bistå i håndtering av alvorlige cyberangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner i Norge
 • Forvalte kunnskap om avanserte trusler og utnyttelse av sårbarheter mot nasjonale interesser
 • Videreutvikle analysemiljøet med fokus på skadevareanalyse (reverse engineering), forensics og trusseletterretning
 • Resultat, personal- og økonomiansvar, herunder å planlegge og styre enhetens virksomhet


Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (master eller tilsvarende) innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Søkeren må ha erfaring fra stillingens fagområde.
 • Det er ønskelig med kjennskap til ett eller flere av følgende fagområder; trusseletterretning, skadevareanalyse, forensics og nettverksanalyse
 • Det er ønskelig med kunnskap innen cybersikkerhet og sårbarheter
 • Det er ønskelig med erfaring fra hendelseshåndtering, CERT / CSIRT
 • Det er ønskelig med tidligere ledererfaring og oppnådde resultater i lederrollen
 • Det er ønskelig med erfaring med utarbeidelse av analyserapporter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

Vi søker en enhetsleder som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være resultatorientert og handlekraftig. Den vi søker arbeider målrettet, systematisk og strukturert. Er du i tillegg initiativrik, ansvarsbevisst, analytisk, helhetstenkende ser vi frem til å møte deg. Du må også ha evne til å takle stress og ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Som ansatt i NSM forventer vi at du er tydelig, at du samarbeider godt og har høy integritet.


Du utøver ledelse i samsvar med NSMs lederkrav, som er:

 • å sette mål, vise retning og følge opp leveranser
 • å mobilisere, utvikle og veilede medarbeidere
 • å legge til rette for nytenkning, forbedring og tilbakemelding
 • å ta ansvar for helheten og samarbeide på tvers av organisatoriske skiller


Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

  Stillingen er plassert som kontorsjef (SKO 1054). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
  Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, ogvedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.


Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
28.10.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Bryn
Kontaktpersoner:
Håkon Bergsjø
tlf: +47 23092410
Jon Erik Thoresen
tlf: +47 23092425
mob: +47 91851071

Tilbake til toppen