Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Opptatt av sikkerhet?

Prosjektleder - Automatisering av tilsyn med IKT-sikkerhetstiltak

NSM har etablert kapasitet for tilsyn med ikt-sikkerhetstiltak. For å styrke denne kapasiteten er det igangsatt prosjekt for automatisering av ikt-tislyn.  Prosjektet omfatter videreutvikling av tilsynsmetodikken til å inkludere bruk av verktøy for digitalisering og automatisering av tilsynsarbeidet og slik forbedre kontrollen med, og synliggjøre samfunnets IKT-sikkerhetstilstand.

Prosjektet er lagt til NSMs kontrollavdeling og utføres av personell fra avdelingens kapasitet for ikt-tilsyn med konsulentstøtte for verktøyutvikling. Vi søker nå etter leder av prosjektet for midlertidig tilsetting frem til 31.12.19. med mulighet for forlengelse.

Prosjektlederen skal utøve daglig ledelse av prosjektet inkludert:

 • Vurdere av prosjektrisiko
 • Planlegge og følge opp prosjektplan
 • Informere om, og følge opp prosjektet bla. gjennom møter i styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe
 • Sørge for fremdrift og leveranser iht. prosjektplanen
 • Følge opp prosjektbudsjett og -regnskap
 • Etablere rutiner for dokumentasjon og for dokumenthåndtering, samt forestå utarbeidelse av dokumenter

Krav til kompetanse

 • Relevant utdanning på minimum bachelor-nivå, med fagkrets som inkluderer sikkerhet, informatikk eller system-/ikt-revisjon. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra prosjektledelse i ikt-prosjekter
 • Minimum 5 års erfaring knyttet til ikt-sikkerhet eller ikt-revisjon/tilsyn
 • Inngående kjennskap til rammeverk for ikt-sikkerhet og ikt-revisjon/tilsyn
 • Kunnskaper om ikt- infrastruktur og kjennskap til relevante teknologier og funksjoner
 • Kjennskap til forebyggende sikkerhet og elektronisk behandling av sikkerhetsgradert informasjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I NSM ønsker vi medarbeidere som:

 • Arbeider etter NSMs mål og prioriteringer
 • Jobber for at kolleger lykkes
 • Foreslår forbedringer, gir tilbakemeldinger og bidrar til nye måter å løse oppgavene på
 • Samarbeider og utveksler kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
 • Er engasjerte, analytiske og har evne til å se sammenhenger
 • Har gjennomføringsevne og kan jobbe strukturert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyt nivå.

Vi kan tilby:

 • Allsidig, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som rådgiver/ seniorrådgiver (SKO 1434/1364) avhengig av kvalifikasjoner.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Engasjement
Heltid/Deltid:
Prosjekt
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
16.12.2018
Tiltredelse:
Snarest
Arbeidssted:
Sandvika
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug
tlf: +47 67864282
mob: +47 99208244

Seksjonssjef Jørn Arnesen
tlf: +47 67 86 43 62
mob: +47 977 86 282

Tilbake til toppen