Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Interessert i Godkjenning og sertifisering?

Førstekonsulent/seniorkonsulent

Vi søker etter en første-/seniorkonsulent (SKO 1408/1363) i NSMs Kontrollavdeling, seksjon for Godkjenning og sertifisering.

Stillingen vil være saksbehandling innen forebyggende sikkerhet.

  

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandle søknader om godkjenninger, sertifiseringer og dispensasjoner i henhold til sikkerhetsloven.
 • Utvikling og kvalitetssikring av veiledere, maler og rutiner innen fagområdet.
 • Rådgivning, veiledning og undervisning innen fagområdet.
 • Bidra i videreutvikling av saksbehandlings- og støttesystemer.
 • Vedlikeholde oversikt over sikkerhetsgodkjenninger.
 • Fakturering av sikkerhetsgodkjenninger
 • Andre oppgaver av faglig eller administrativ art innen avdelingens ansvarsområde.
 • Ivareta egen kompetansehevning innen relevant fagområde.
 • Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (minst bachelornivå, tre år.)
 • Relevant erfaring kan erstatte kravet til formell utdanning.
 • Dokumentert kompetanse innen informasjonssikkerhet, risikovurdering, informatikk, datateknikk og/eller telekommunikasjon.
 • God forståelse for offentlig forvaltning og/eller forsvarssektoren.
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra arbeid med sikkerhet i IKT-systemer, forebyggende sikkerhetstjeneste og/eller saksbehandling i offentlig forvaltning vil telle positivt.
 • Kurs og sertifiseringer innen informasjonssikkerhet er ønskelig.
 • Motivasjon for å sette deg inn i nye, utfordrende problemstillinger, finne gode løsninger og lære nye ting.

Vi ønsker medarbeidere som har gode samarbeidsevner, god helhetsforståelse og gode kommunikasjonsevner.

Den som ansettes må kunne jobbe effektiv, strukturert, selvstendig og nøyaktig og må kunne trives i en hektisk arbeidshverdag hvor det settes høye krav til kvalitet på arbeidet.  Rett kandidat er positiv, fleksibel, deler kunnskap, bygger relasjoner både internt og eksternt og ønsker å jobbe sammen med andre for å nå felles målsetninger.

Søkeren må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Stillingen vil medføre noe reisevirksomhet i inn- og utland.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

 

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
23.12.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Sandvika
Kontaktpersoner:
Fung. seksjonssjef Kristian Bae
tlf: +47 915 47 980
mob: +47 91547980

Tilbake til toppen