Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

I NSMs Kontrollavdeling/ Seksjon for tilsyn er det ledig to stillinger som revisjonsledere:

Rådgiver/Seniorrådgiver

Kontrollavdelingen har ansvaret for utøvelse av NSMs tilsynsmyndighet, utøvelse av NSMs godkjenningsmyndighet og den offentlige sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet – SERTIT.

Seksjon for tilsyn gjennomfører tilsyn med etterlevelse av Sikkerhetsloven hos departementer, direktorater, politi, forsvar og utenrikstjenesten. Vår overordnede målsetning med tilsyn er å redusere sårbarheter og bidra til en bedret sikkerhetstilstand, både i den enkelte virksomhet og i samfunnet generelt.

Som revisjonsleder leder, planlegger, gjennomfører, rapporterer og følger du opp tilsyn. Forvaltningslovens bestemmelser og standarden NS-EN ISO 19011 om retningslinjer for revisjon av styringssystemer ligger til grunn for arbeidet.

Den ene stillingen vil ha et spesielt fokus på objektsikkerhet/fysisk sikring. Den andre stillingen vil ha et spesielt fokus på IKT-sikkerhet

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, planlegge, gjennomføre, rapportere og følge opp tilsyn i inn- og utland
 • Gjennomføre intervjuer og undersøkelser innen sikkerhetsstyring og andre relevante fagområder
 • Bidra i utvikling av NSMs tilsynsmetodikk og seksjonens instrukser og rutiner
 • Bidra i periodisk rapportering og utarbeidelse av statistiske data fra tilsyn
 • Bidra i intern opplæring av nye medarbeidere
 • Bidra i gjennomføring av kurs og foredrag

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets (minimum 5 år/masternivå)
 • Erfaring fra gjennomføring av tilsyn eller revisjoner innen sikkerhetsstyring, kvalitetsstyring eller virksomhetsstyring, eller fra etablering og vedlikehold av styringssystemer
 • Saksbehandlererfaring fra offentlig sektor
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet (gjelder kun den ene stillingen)
 • Det er ønskelig med objektsikkerhetskompetanse og forståelse for fysiske sikkerhetstiltak (gjelder kun den ene stillingen)
 • Det er ønskelig med IKT-kompetanse og forståelse for tekniske sikkerhetstiltak
 • Det er ønskelig med sertifisering el. som ISO/IEC 27001 Lead Auditor, CISA, CISSP, CIA eller tilsvarende
 • I spesielle tilfeller kan lang relevant erfaring kompensere for formell utdannelse           

Personlige egenskaper:

Vi søker etter medarbeidere med integritet og god evne til kontaktskaping og kommunikasjon med forskjellige typer mennesker, spesielt toppledere. Videre må vedkommende være fleksibel, effektiv, strukturert og analytisk med evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre, og ha fokus på leveringstid og kvalitet.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for høyeste nasjonale og NATO nivå, samt påregne reisevirksomhet i både inn- og utland.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingene er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM bruker elektronisk søknadsbehandling.

Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
31.01.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Sandvika
Kontaktpersoner:
Oberstløytnant Jan-Hugo Bårdsen
tlf: +47 67864213/992 08 205
Revisjonsleder Knut Herje
tlf: +47 67 86 42 83
mob: +47 954 91 230

Tilbake til toppen