Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Vil du jobbe med analyse i Norges mest spennende direktorat?

Analytiker/ Innsiktsforvalter

Vi styrker arbeidet med analyse og vurdering av informasjon innhentet fra tilsyn og godkjenning av IKT-systemer.

Stillingen er plassert i NSMs Kontrollavdeling. Avdelingen er ansvarlig for utøvelse av NSMs tilsyns-, godkjennings- og sertifiseringsmyndighet. NSM gjennomfører årlig et stort antall tilsyn innen ulike fagområder. Tilsyn innen IKT-, personell- og objektsikkerhet er et viktig virkemiddel for å bidra til å redusere sårbarheter i samfunnet. Kontrollavdelingen er også ansvarlig for å koordinere og sørge for en helhetlig tilnærming til registrering, håndtering og oppfølging av innrapporterte sikkerhetstruende hendelser/ sikkerhetsbrudd til NSM.

Som analytiker/ innsiktsforvalter vil du være en av Kontrollavdelingens enkildeanalytikere. Du vil ha ansvaret for å sammenstillle og utarbeide vurderinger basert på avdelingens innsamlede informasjon, blant annet fra tilsyn og fra innrapporterte sikkerhetsbrudd/ sikkerhetstruende hendelser. Videre vil du ha ansvaret for å forvalte avdelingens samlede innsikt, herunder utarbeide statistikk og trender.

Du vil samarbeide med NSMs strategiske analysemiljø og bidra til sentrale strategiske produkter innen NSMs ansvarsområde.

NSM styrker for tiden kapasiteten innen IKT-tilsyn, og den som ansettes bør derfor ha god IKT-forståelse.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sammenstille og vurdere informasjon innhentet fra tilsyn og godkjenning av IKT-systemer
 • Koordinere og sørge for en helhetlig tilnærming til registrering, håndtering og oppfølging av innrapporterte sikkerhetstruende hendelser/sikkerhetsbrudd
 • Utarbeide rapporter, presentasjoner og andre produkter
 • Utarbeide relevant statistikk
 • Utvikle avdelingens metoder og verktøy for vurdering og analyse av innhentet informasjon
 • Analysesamarbeid med relevante fagmiljøer i NSM

 

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå-nivå. For eksempel innen samfunnsvitenskap, informatikk eller lignende
 • Det er ønskelig med erfaring fra analyse- og/ eller etterretningsarbeid
 • Det er ønskelig med god risikoforståelse og evne til å se risiko i større sammenhenger
 • Det er ønskelig med IKT-kompetanse og forståelse for tekniske sikkerhetstiltak
 • Det er ønskelig med erfaring fra kontrollarbeid, for eksempel revisjon, tilsyn eller lignende
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til formell utdanning.

I NSM ønsker vi medarbeidere som:

 • arbeider etter NSMs mål og prioriteringer
 • jobber for at kolleger lykkes
 • foreslår forbedringer, gir tilbakemeldinger og bidrar til nye måter å løse oppgavene på
 • samarbeider og utveksler kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
 • er engasjerte, analytiske og har evnen til å se sammenhenger
 • har gjennomføringsevne og kan jobbe strukturert

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyt nivå.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som rådgiver/ seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), avhengig av kvalifikasjoner.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
31.01.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Kontaktpersoner:
Henning Køhler Knutsen
tlf: +47 67 86 36 39
mob: +47 413 03 507

Oberstløytnant Jan-Hugo Bårdsen
tlf: +47 67864213/992 08 205
Tilbake til toppen