Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSM søker arkivarer!

Førstekonsulent/seniorkonsulent

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

NSM har ledig to stillinger som førstekonsulent/seniorkonsulent. Stillingene er plassert i seksjon for strategisk utvikling og analyse i enhet arkiv og informasjonsdeling som i dag er en del av stabsavdelingen. Stillingen rapporterer til enhetsleder for arkiv og informasjonsdeling i NSM. Enheten har som hovedoppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM. Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot både interne fagmiljøer og eksterne, og det stilles store krav til leveranser.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglige driftsoppgaver som mottak, fordeling, journalføring av fysisk og elektronisk post
 • Kvalitetskontroll av journalopplysninger
 • Bemanne postmottak på forskjellige plattformer
 • Brukerstøtte og veiledning til saksbehandlere i bruk av vårt sak/arkivsystem
 • Andre forefallende arkivoppgaver

For en av stillingene vil det bli tillagt oppgaver knyttet til ordning av NSM sitt historiske arkiv.

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning 1-3 år med bibliotek eller arkivfag i fagkretsen
 • I spesielle tilfeller kan lengre relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra offentlig arkiv
 • Erfaring med drift av daglig arkiv
 • Høy Ikt-kompetanse
 • Solid kunnskap og erfaring fra elektronisk arkiv og innsikt i gjeldene regelverk for arkivområdet i offentlig sektor
 • Erfaring med gradert informasjon/dokumenter er ønskelig 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert, nøyaktighet, høy arbeidskapasitet og stressmestring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egenhet vektlegges

 

I NSM ønsker vi medarbeidere som:

 • Arbeider etter NSMs mål og prioriteringer
 • Jobber for at kolleger lykkes
 • Foreslår forbedringer, gir tilbakemeldinger og bidrar til nye måter å løse oppgavene på
 • Samarbeider og utveksler kompetanse på tvers av organisatoriske skiller
 • Er engasjerte, analytiske og har evne til å se sammenhenger
 • Har gjennomføringsevne og kan jobbe strukturert

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingen er plassert som førstekonsulent/seniorkonsulent (SKO 1408/1363) avhengig av kvalifikasjoner.

 Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 

Del på:
Fylke:
Akershus
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
31.01.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Kolsås
Kontaktpersoner:
Enhetsleder Håvard Langklep
tlf: +47 67 86 40 22
Seniorrådgiver Marit Westum
tlf: 67 86 40 70
Tilbake til toppen