Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Bryn

Vil du bidra til å sikre Norge mot cybertrusler?

NSM søker partnerkoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

NSM oppretter i år Nasjonalt cybersikkerhetssenter i nyetablerte lokaler i Oslo sentrum.  Sentralt i satsingen er å etablere senteret som en effektiv møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet. Vi ønsker deg som ønsker å være i sentrum for satsingen. Den utlyste stillingen inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. Det vil også gi store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.  Er du en som får folk til å trives sammen er det deg vi søker.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Legge strategi for og planlegge aktiviteter rettet mot eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i ledelse og kartlegging av behovet for relevant faglig kommunikasjon, informasjon og rådgiving til samarbeidspartnere og samfunnet.
 • Koordinere og legge til rette for faglig informasjonsdeling mellom offentlige og private samarbeidspartnere i senteret
 • Legge til rette for utveksling av erfaringer mellom aktører i cyberdomenet 
 • Følge opp og skape gode relasjoner med samarbeidspartnere og representere NSM i aktuelle fora
 • I samarbeid med andre i og utenfor NSM bidra til å sammenstille informasjon og produkter
 • Planlegge og koordinere faglige arrangementer
 • Bidra til strukturering og deling av informasjon gjennom delingsplattformer og på web.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (bachelor eller mastergrad) innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Arbeidserfaring som inkluderer kundekontakt
 • Det er ønskelig med erfaring fra informasjonsdeling på web og sosiale media
 • Det er ønskelig med erfaring fra organisering av arrangement
 • Det er ønskelig med erfaring fra prosjektledelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, løsningsorientert og handlekraftig. Deg vi søker har også god evne til å forstå rollen sin i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å ta ansvar når du ser det er nødvendig. Er du i tillegg initiativrik og evner å bygge tillit ser vi frem til å møte deg. Du må også ha evne til å arbeide selvstendig, takle stress og ta beslutninger når nødvendig.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
03.04.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Bente Hoff
tlf: +47 900 34 224
Tilbake til toppen