Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Bryn

Vil du bidra til å sikre Norge mot cybertrusler?

NSM søker seniorrådgiver som ønsker å bidra til å bygge opp Nasjonalt cybersikkerhetssenter

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

NSM oppretter i år Nasjonalt cybersikkerhetssenter i nyetablerte lokaler i Oslo sentrum.  Sentralt i satsingen er å etablere senteret som en effektiv møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet. Vi leter nå etter en faglig sterk seniorrådgiver/stabsressurs med ansvar for planlegging og rapportering.

Den utlyste stillingen inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. De vil også gi store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Bidra med utarbeidelse og oppfølging av senterets faglige strategi, planer og arbeidsmetoder
 • Koordinere og følge opp avdelingens oppdragsportefølje
 • Samkjøring av aktivitet med departement, eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Definere og bygge opp hensiktsmessige prosesser
 • Bidra til oppfølging av økonomi og rapportering
 • Bistå i faglig produksjon, problemløsning og veiledning

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (master eller tilsvarende) innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet, økonomi eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Minimum fem års arbeidserfaring
 • God teknisk forståelse og erfaring med IKT
 • Erfaring fra utarbeidelse av planverk innen IKT eller sikkerhet
 • Det er ønskelig med erfaring fra IKT-sikkerhet
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig sektor
 • Det er ønskelig med erfaring med utarbeidelse av rapporter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Søkere må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert og handlekraftig. Deg vi søker har også god evne til å forstå rollen sin i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å ta ansvar for helheten. Er du i tillegg initiativrik, analytisk og selvstendig ser vi frem til å møte deg. Du må også ha evne til å takle stress og ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:
Fylke:
Oslo
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
03.04.2019
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Bente Hoff
tlf: +47 900 34 224
Tilbake til toppen