Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Vil du bidra til å sikre Norge mot cybertrusler?

NSM søker leder for rådgiving og tiltaksutvikling i Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Til stillingen som seksjonssjef for Rådgiving og tiltaksutvikling ser vi etter deg som ønsker å lede arbeidet med utforming og formidling av anbefalinger og krav til departementer, politisk ledelse, sektormyndigheter og eiere av IKT-systemer som er kritiske for nasjonal sikkerhet. Eksterne samarbeidspartnere vil være departementer, sektormyndigheter, virksomheter, industri, akademia og internasjonale partnere.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter etableres i år som en del av NSM og vi søker seksjonssjefer til flere fagområder. Dette er ledere som vil inngå i ledergruppen i senteret. Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i forbindelse med regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. Den vil også gi store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og videreutvikle arbeidet med utforming av nasjonale anbefalinger og krav til IKT-sikkerhet.
 • Lede, videreutvikle og tilpasse rådgiving til ulike målgrupper.
 • Lede arbeidet med standardutvikling og produktevaluering(SERTIT)
 • Videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i senteret, i NSM, samt mot nasjonale og internasjonale, private og offentlige samarbeidspartnere.
 • Lede og videreutvikle en seksjon med kompetente kunnskapsmedarbeidere.
 • Resultat, personal- og økonomiansvar, herunder å planlegge og styre enhetens virksomhet
 • Mediehåndtering

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (master eller tilsvarende) innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Minimum fem års ledererfaring med oppnådde gode resultater i lederrollen.
 • Kandidaten må ha erfaring fra komplekse IKT-systemer og god teknologisk forståelse.
 • Faglig fordypning og arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet er en fordel.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra mediehåndtering

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne å bygge et samhandlende miljø rundt deg, og må være løsningsorientert og handlekraftig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, pedagogiske egenskaper og erfaring med undervisning og/eller annen formidling av faglig budskap vil bli tillagt vesentlig vekt.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som seksjonssjef (SKO 1211). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

03.07.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo, Langkaia

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Bente Hoff

tlf: +47 67 86 40 00

mob: +47 900 34 224

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo