Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du jobbe med applikasjoner og tjenester i et spennende IT-miljø?

NSM søker IT-konsulent

Seksjon IT og digitalisering leverer felles tjenester til etatens interne og eksterne brukere. NSMs oppdrag utvides parallelt med økt fokus på digitalisering av eksisterende oppgaver. Dette stiller nye krav til IT-tjenestene og NSM står overfor mange spennende prosjekter og utfordringer, hvor transformasjon og modernisering står sentralt. Økt bruk av plattformer og tjenester levert av, eller i samarbeid med andre aktører i staten, inngår som en viktig del i dette arbeidet. Vi søker derfor etter en IT-konsulent som kan bidra i videreutvikling og modernisering av etatens IT-portefølje.

Vi søker deg som inspireres av å bidra til innovasjon og forbedring, og som evner å se hvordan teknologi kan understøtte organisasjonens behov.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med implementering av løsninger
 • Identifisere krav/behov til ny/utvidet funksjonalitet i samarbeid med relevante fagmiljøer
 • Bistå ved innføring av nye arbeidsrutiner o.l. ved oppdatering eller endring i systemene
 • Nødvendig kommunikasjon og samarbeid med fagmiljøer, ressurspersoner, brukere og tjeneste- og applikasjonsleverandører
 • Utføre tilpasning av applikasjonskonfigurasjoner
 • Delta i, planlegge og teste oppdateringer av nye versjoner
 • Bidra i arbeidet med system- og brukerdokumentasjon
 • Bistå med brukerstøtte for relevante applikasjoner og tjenester, samt opplæring av brukere
 • Feilretting/saksløsning inkl. oppfølging av underleverandører

Kvalifikasjoner

 • Fullført utdanning innen IKT eller annet relevant fagområde på minimum bachelornivå
 • Kjennskap til SQL
 • Kjennskap til Microsoft Sharepoint
 • Fordel med erfaring fra smidige arbeidsmetoder
 • Fordel med erfaring fra utvikling eller drift av IT-systemer
 • Fordel med erfaring fra moderne verktøy og plattformer som skybaserte tjenester

 

Det kreves norsk statsborgerskap, dobbelt statsborgerskap aksepteres ikke. Sikkerhetsklarering og nødvendig autorisasjon på høyeste nivå er en forutsetning for denne stillingen.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Du må evne å samarbeide og finne gode løsninger gjennom dialog
 • Interesse for IT og digitalisering
 • Initiativrik og løsningsorientert
 • Målrettet, systematisk og strukturert
 • Fleksibel og positiv til endringer i tjenester og oppgaveløsning

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet. NSM oppfordrer kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen plasseres som avdelingsingeniør (SKO 1085) eller overingeniør (SKO 1087) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

 

Del på:

Fylke:

 • Akershus

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.08.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kolsås

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Lars Larsen

tlf: +47 67 86 40 00

mob: +47 900 19 569

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås