Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Vil du være med å sikre Norge mot cybertrusler?

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere eller senioringeniører/overingeniører til sertifisering av IT-sikkerhet

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i forbindelse med regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, nasjonal koordinering av cyberhendelser deteksjon og hendelseshåndtering, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å samle nasjonal kompetanse og bidra til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse.

NSM har ansvar for ordningen for sertifisering av IT-sikkerhet i produkter. Ansvaret utøves gjennom sertifiseringsordningen SERTIT. Sertifikater utstedes etter evaluering av produktene hos ett av våre autoriserte laboratorier. Ordningen er en del av et internasjonalt samarbeid.

NSM ønsker nå å styrke teamet som arbeider med sertifisering av IT-sikkerhet, standardutvikling og produktsikkerhet og trenger nå 1-3 nye medarbeidere. Teamet inngår i seksjon for rådgiving og tiltaksutvikling i Nasjonalt cybersikkerhetssenter og vil ha ansvaret for Sertifiseringsmyndigheten for IT-sikkerhet (SERTIT).

De utlyste stillingene inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt, samt IKT-sikkerhet og sertifisering av IT-sikkerhet spesielt. De vil også gi store muligheter for faglig utvikling og kompetanseoppbygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Ha ansvar for sertifiseringsprosjekter inkludert oppfølging av evalueringer med laboratorien
 • Kontakt med produktutviklere, andre sertifiseringsmyndigheter og utforming av sertifiseringsrapporter
 • Vedlikehold av sertifiseringsordningen gjennom videreutvikling av prosesser og rutiner
 • Deltagelse i tekniske komiteer, som eksempelvis omhandler utvikling av standarder innen IKT-sikkerhet, nasjonalt og internasjonalt.
 • Deltagelse i internasjonalt standardiseringsarbeid, særlig rettet mot utvikling av standarder og arbeidsmetoder for evaluering og sertifisering av sikkerhet
 • Stillingen omfatter også arbeidsoppgaver knyttet til standard- og metodeutvikling utover arbeid med IT-sikkerhet i produkter/SERTIT

Noe reiseaktivitet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (master eller tilsvarende) innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Minimum fem års erfaring med IKT og god teknologisk forståelse
 • Faglig fordypning og arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet er en fordel.
 • Erfaring med standardiseringsarbeid – nasjonalt og internasjonalt
 • Det er ønskelig med kunnskap i og erfaring fra arbeid med sikkerhetsstandarder som Common Criteria og Common Evaluation Methodology eller tilsvarende ISO-standarder
 • Strukturert, engasjert, analytisk og målrettet
 • Kvalitets- og ansvarsbevisst
 • Evne til å samarbeide og arbeide selvstendig
 • En viktig oppgave er formidling av budskap et språk tilpasset mottakeren. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk vil bli tillagt vekt.

Personlig egnethet for stillingene vil bli vurdert og vektlagt


Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet.
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Mulighet for barnehageplass.
 • Fleksible arbeidstider.
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser.

Stillingene er plassert som enten seniorrådgiver (SKO 1364)/rådgiver (SKO 1434) eller senioringeniør (SKO 1181)/overingeniør (SKO 1087) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må kunne sikkerhetsklareres for minimum HEMMELIG. Les mer om sikkerhetsklarering på NSMs hjemmesider.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

11.08.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Bente Hoff

tlf: +47 67 86 40 00

mob: +47 900 34 224

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo