Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du bli sikkerhetsekspert innen virtualisering og cloud native?

Senioringeniør/Forsker

NSM har 3-5 ledige senioringeniør og forskerstillinger innen virtualisering og cloud native. Hovedfokuset til stillingene er utvikling av tekniske sikkerhetskonsepter med tilhørende arkitektur, design og sikkerhetstiltak. Aktuelle innsatsområder inkluderer virtualisering, kompakte/mobile datasentre (edge), multi-tenancy, cloud native infrastruktur og applikasjoner, VDI, moderne mobile klienter, og moderne nettverksinfrastruktur mellom datasenter og klienter, spesielt SDN/WANaaS. Stillingene er faste. 

Ønskede egenskaper:

Sterk interesse for IT og nysgjerrig på nyvinninger innen virtualisering, datasenter, nettverk, mobilitet, applikasjonsutvikling og liknende grunnleggende teknologier. Metodisk, analytisk og løsningsorientert. Arbeider bra i gruppe og selvstendig. Initiativrik. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. Stillingene krever høy sikkerhetsklarering.

Kvalifikasjoner:

Det er påkrevd med (a) masternivå i informatikk og (b) yrkeserfaring innen ett av områdene: virtualiserte datasentre, cloud native, VDI, moderne klienter og moderne nettverk. Det er en fordel med kompetanse innen (c) operativsystemer, (d) scripting og programmering samt (e) regelverk og standarder innen IT-sikkerhet, fortrinnsvis gradert IT-sikkerhet. Lang og relevant erfaring med ovenstående kan kompensere for krav til formell utdanning.

Arbeidsoppgaver:

Støtte fagmiljøets arbeid med sikkerhetsgraderte IT-systemer, bl a:

  • Studere og analysere sikkerheten i relevante teknologier og produkter.
  • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til disse.
  • Prototype og teste aktuelle sikkerhetsløsninger i datalab.
  • Utarbeide veiledninger og liknende sikkerhetsdokumenter.
  • Ha fagdialog med etater og prosjekter som utvikler sikkerhetsgraderte IT-systemer.
  • Delta i relevante fora for IT-sikkerhet, f eks i NATO.

Arbeidsformen er både praktisk og forskningsrettet. Det er gode muligheter for faglig utvikling.

Stillingene innplasseres som senioringeniør (SKO 1181) eller forsker (SKO 1108/1109) avhengig av kvalifikasjoner og avlønnes mellom kr 630 000  og kr 820 000 avhengig av relevant utdanning og erfaring. Kontaktperson i NSM er Trude M. Schei (trude-merethe.schei @nsm.no), tlf 67864319.

 

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå, noe som innebærer at søker kun kan ha norsk statsborgerskap.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 
Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 
NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

  • Akershus

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.08.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kolsås

Kontaktpersoner:

Trude M. Schei

tlf: +47 67864319

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås