Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Pasient 0x00

Overingeniør/senioringeniør

https://pastebin.com/raw/jmRF13TC 
https://pasteboard.co/IhFBm5B.png 
https://pasteboard.co/IhFALdf.png

4F6C61206A6F626265722069204852206920656E206C6974656E2C206E6F727

36B206F6C6A652D72656C617465727420756E6465726C65766572616E64F872

206F67206861722076E6727420656E2074696C74726F646420616E736174742

06920656E20E57272656B6B652E20456E20676A656E6E6F6D736E6974746C69

6720617262656964736461672074696C204F6C612065722073746F727420736

57474206D6F6E6F746F6E3B2068616E206B6F6D6D65722070E5206B6F6E746F

7265742C207365747465722066726120736567206B616666656E2C2068656E6

76572206A616B6B612062616B2064F87261206F67206C6F6767657220736567

2070E520646174616D61736B696E656E2EDA46F8727374206C6573657220686

16E206D61696C3B206C6974742072656B6C616D652C206574206DF874657265

66657261742066726120666F727269676520756B65206F67206574206CF86E6

E73736B6A656D612066726120736A6566656E2E2053E5206C65736572206861

6E2056472E20456E206B6F6C6C6567612068696C7365722069206B6F6E746F7

264F87261206920666F72626966617274656E2E204B616666656B6F7070656E

20657220746F6D2E2054696C62616B652074696C206D61696C2E20DA4574746

57268766572742062797474657320646574206920F86B656E64652074656D70

6F20666C6974746967206D656C6C6F6D2076696E64756572206920576F72642

C20457863656C206F67204F75746C6F6F6B2E2052656973657265676E696E67

657220736B616C20676F646B6A656E6E65732C206CF86E6E20736B616C20757

42E204B6F6E7472616B746572206DE52070E520616E627564206F6720737469

6C6C696E6773616E6E6F6E736572206DE5206665726469677374696C6C65732

EDA456E2068656C742076616E6C6967206D616E6461672EDA446574204F6C61

20656E646120696B6B65207665742C20657220617420616B6B7572617420646

56E6E6520646167656E20657220616E6E65726C656465732E2044656E6E6520

646167656E206D61726B65726572207374617274656E2070E520736C7574746

56E20666F722068616E732061726265696473706C6173732064652073697374

6520313120E572656E652EDA416E67726570206920646574206469676974616

C6520726F6D20657220696B6B6520616C6C746964206C696B6520E570656E62

6172652EDA44696E206A6F626220736F6D2053706C756E6B205365637572697

47920446576656C6F7065722069204E61736A6F6E616C742063796265727369

6B6B65726865747373656E7465722076696C2076E6726520E520617664656B6

B652068766F7264616E20646574206B616E2067E52073E52067616C742070E5

20736C696B652074696C73796E656C6174656E64652C2076616E6C696765206

D616E64616765722C20676A656E6E6F6D20696D706C656D656E746572696E67

206F67206175746F6D617469736572696E67206176206EF86476656E6469676

5207665726B74F8792C2070726F736573736572206F67206D6F64656C6C6572

2EDA4E6564656E666F722066F86C67657220657420666F72656E6B6C65742C2

074656B6E69736B207574647261672061762068766120736F6D20666F726567

E57220756E6465722070616E7365726574206465206B72697469736B65206D6

96E757474656E65206574746572206174204F6C61206B6F6D2070E5206A6F62

622EDA4272756B657220226F6C615F6E22206C6F67676572207365672070E52

0646174616D61736B696E656E20224445534B544F502D453246495330222063

612030393A34372E20DA4574746572206465747465207374617274657320666

F72736B6A656C6C6967652070726F7365737365722C2064657420616B736573

736572657320666F72736B6A656C6C696765206F626A656B746572206F67206

4657420676AF872657320656E2064656C206E6574747665726B732D74696C6B

6F626C696E6765722EDA492064696E2073F86B6E616420696E6B6C756465722

0737661722070E520657420656C6C657220666C6572652061762066F86C6765

6E6465207370F872736DE56C2C206261736572742070E520696E666F726D617

36A6F6E656E3ADA2D204B616E206475206964656E7469666973657265206E6F

656E2072F8646520666C616767205B6F677C656C6C65725D206B72697469736

B6520656C656D656E7465723FDA2020202D2048766973206A612C206876696C

6B65206F672068766F72666F723FDA2020202D2048766973206E65692C20687

66F72666F7220696B6B65206F672068766F7264616E2076696C6C6520647520

67E57474206672656D20666F7220E52066696E6E65206469737365206876697

32064752068616464652068617474206D657220696E666F726D61736A6F6E3F

DA2D20457220646574206E6F65206172626569642068657220736F6D206B756

E6E652076E67274206175746F6D617469736572742C20692073E52066616C6C

20687661206F672068766F7264616E3FDA2D204876696C6B652074696C74616

B2076696C6C6520647520676A6F727420666F72205B6D6F747669726B657C68

E56E64746572657C666F7268696E6472655D20656E206C69676E656E6465206

8656E64656C73653FDA4F67206F6D20647520692074696C6C656767206B616E

207376617265206A612070E5206E6F656E2061762066F86C67656E646520737

0F872736DE56C2C2073E52076696C2076692076656C64696720676A65726E65

2068F87265206672612064656721DA2D204D6F7469766572657320647520617

620E52066696E6E65206EE56C6120692068F8797374616B6B656E3FDA2D2048

617220647520656E20696E647265206574746572666F72736B657220656C6C6

57220616E616C7974696B65723FDA2D2048617220647520656E20696E746572

6573736520666F7220656C6C6572206572666172696E67206D6564205B61757

46F6D617469736572696E677C736372697074696E675D3FDA2D20446F20796F

75206576656E2053706C756E6B3FDA


 

Kvalifikasjonskrav:
- Høyere (minimum bachelor-nivå) relevant utdanning innen IT-sikkerhet, informasjonsteknologi eller tilsvarende. Relevant erfaring kan etter en nærmere vurdering erstatte kravet til formell utdanning.

- Tilfredsstille en eller flere av følgende:
  - Relevant besvarelse knyttet til oppgaven i utlysningsteksten,
  - Minimum 2 års relevant erfaring fra arbeid med trusler i det digitale rom,
  - Minimum 3 års relevant driftserfaring av, eller incident handling i IT-systemer, eller
  - Minimum 2 års relevant erfaring ved bruk av verktøy for sentralisert logging som Splunk, Elastic Search, e.l., 
  - Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklaring og autorisasjon, og det presiseres at det ikke er anledning til å inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.

 

Personlige egenskaper:
- Høy integritet og tenker helhetlig
- Analytisk og strukturert
- Engasjert og nysgjerrig

Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Stillingene er plassert på overingeniør/senioringeniørnivå (SKO 1087/1181) avhengig av kompetanse og erfaring. For innplassering som senioringeniør er det et krav om minimum fem år relevant utdannelse og minst tre års relevant erfaring.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.
NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester sendes med søknaden, og originalene tas med til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.09.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Eirik Nesbakken

mob: +47 97127796

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo