Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Har du lyst på juridiske utfordringer knyttet til anskaffelser, teknologi og moderne skytjenester

Jurist tjenesteutsetting og skytjenester

NSM har ledig et 2-års engasjement for jurist med kompetanse innenfor kontrakter og tjenesteutsetting av store, komplekse IKT løsninger.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er involvert i flere problemstillinger relatert til bruk av skytjenester. Dette inkluderer deltakelse i store prosjekter der sky og tjenesteutsetting står sentralt, samt rådgivning og utforming av nasjonale tiltak og anbefalinger knyttet til skyløsninger og tilhørende teknologier.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ble etablert i 2019 og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, deteksjon og hendelseshåndtering samt nasjonal koordinering av cyberhendelser. Senteret leverer også nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samler nasjonal kompetanse innenfor det digitale domenet og bidrar til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse i det digitale rom. Ler mer på våre nettsider nsm.no/ncsc.

Stadig flere virksomheter har tatt i bruk, eller er i ferd med å ta i bruk skytjenester. Mange av disse virksomhetene har infrastruktur eller funksjoner som er viktig for samfunnet. NSM opplever et økende antall henvendelser med spørsmål om bruk av skytjenester og hva som kan settes ut i skyen. Dette gjelder spesielt opp mot sikkerhetslovens definisjon av grunnleggende nasjonale funksjoner. NSM er involvert i flere prosjekter der temaer relatert til tjenesteutsetting og bruk av skytjenester står sentralt.

Hovedfokuset til stillingen vil være å jobbe med juridiske problemstillinger knyttet til moderne skyløsninger og tilhørende teknologier. Aktuelle arbeidsområder inkluderer:

 • Juridiske aspekter relatert til kontraktsinngåelse og leverandørstyring
 • Juridiske aspekter knyttet til skytjenester og datasentre opp imot krav i sikkerhetsloven og NATO-regelverk.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta i prosjekter som omhandler sikkerhet i moderne skyløsninger
 • Vurdering av kontrakter og leverandørstyring i forbindelse med tjenesteutsetting.
 • Jobbe med juridiske problemstillinger knyttet til datasenter, infrastruktur og nettverk i moderne skyløsninger, herunder bistand til utarbeidelse av rapporter og anbefalinger.
 • Juridiske vurderinger knyttet til teknologier, leveranser og løsninger fra leverandører av skyløsninger.
 • Holde seg faglig oppdatert på juridiske aspekter knyttet til bruk av skyløsninger
 • Utarbeide og formidle veiledninger og anbefalinger

Kandidaten må ha juridisk embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap og ha minimum tre til fem års relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet. Kandidaten bør ha erfaring fra kontraktarbeid knyttet til større IKT-anskaffelser. Faglig fordypning og arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet vil være en fordel, men vi er også interessert i deg som har relevant erfaring fra juss og IT-området.

Medarbeideren vi søker er strukturert, engasjert og analytisk. Du må ha evnen til å samarbeide og kommunisere godt på tvers i en organisasjon, og ha fokus på leveringstid og kvalitet. Du bør kunne jobbe selvstendig og i grupper og ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet og fremtidens digitale løsninger.
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy og mangfoldig kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsfasiliteter
 • Kontorlokaler sentralt beliggende i Oslo


Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver med kr. 670 000 til kr. 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres for HEMMELIG.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Prosjekt

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.12.2020

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Harald Næss

tlf: +47 404 02 450

mob: +47 404 02 450

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo