Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Vil du bidra til å sikre Norges viktigste verdier, og har du kunnskap om motvirkning av innsidetrusselen?

Rådgiver/seniorrådgiver

Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) søker medarbeidere til fagutvikling innen personellsikkerhet.


Et viktig virkemiddel for å sikre samfunnets verdier mot sikkerhetstruende virksomhet er sikkerhetsklarering av personer og virksomheter med tilgang til sensitiv informasjon, skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. NSM er eier av klareringsprosessen, har fagansvar og er tjenestetilbyder til de øvrige klareringsmyndighetene.


NSM har ledig to stillinger som seniorrådgiver/ rådgiver i enheten for fagutvikling. Enheten er en del av Avdelingen for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner, og er avdelingens verktøy for å skape et helhetlig faggrunnlag innen forebyggende sikkerhet. Stillingene er midlertidige (to års varighet) med mulighet for forlengelse.

Vi ser etter dyktige medarbeidere med erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid, med spesielt fokus på personellsikkerhet. Vedkommende må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og gjerne interesse for digitalisering.


Hovedoppgaver er å:

 • utvikle NSMs faggrunnlag innen forebyggende sikkerhetsarbeid, med særlig vekt på å motvirke innsidetrusselen
 • utarbeide håndbøker, veiledninger og annet relevant fagmateriale innenfor sikkerhetslovens virkeområde
 • gi prioriterte virksomheter råd og veiledning innen forebyggende sikkerhet, med særlig vekt på å motvirke innsidetrusselen
 • utvikle og holde kurs innen forebyggende sikkerhet
 • samarbeide med andre aktører innen forebyggende sikkerhetstjeneste som bl.a Forsvaret, politiet, sektormyndigheter, klareringsmyndigheter
 • bidra i prosjektet «digitalisering av klareringsprosessen»
 • bidra inn i enhetens øvrige oppgaver.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets (minimum 5 år/masternivå). For seniorrådgiver kreves det minimum 5 års erfaring i tillegg til formalkompetansen. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse.
 • Det kreves erfaring med forebyggende sikkerhetsarbeid og personellsikkerhet innenfor sikkerhetslovens rammer.
 • Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med:
  • kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder
  • forebyggende sikkerhet, personellsikkerhet e.l. som del av utdanningen
  • undervisningserfaring
  • erfaring fra arbeid i departement og/eller direktorat
  • erfaring fra prosjektarbeid, helst innen digitalisering.

 

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må:

 • ta initiativ og være løsningsorientert
 • overholde frister
 • være analytisk og har evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger 
 • kunne formidle komplekse faglige problemstillinger på en enkel måte
 • ha gode samarbeidsevner og formidleregenskaper
 • bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi kan tilby:

 • allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • muligheter for kurs og etterutdanning
 • fleksibel arbeidstid
 • pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • mulighet for barnehageplass
 • kontorlokaler i trivelige omgivelser.

 

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), med lønnsspenn fra 550.000kr til 700.000kr avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.12.2020

Arbeidssted:

Sandvika

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Dag Sandham

tlf: +47 901 93 680

mob: +47 901 93 680

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

1306 Sandvika