Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vi søker

Seniorrådgiver innen sikre rombaserte tjenester

Stillingen er lagt til avdeling for forsvar av avanserte digitale trusler, Seksjon National Distribution Authority Norway (NDA NOR).

NDA NOR er fagmyndighet innenfor operativ kryptosikkerhet. NDAs hovedoppgave er å forvalte kryptomateriell og kryptonøkler i Norge og å være fagansvarlig i forhold til andre nasjoner og internasjonale organisasjoner.

Stillingen har vært opprettet som en prosjektstilling over 2 år, og skal nå etableres fast for å ivareta fremtidige forpliktelser innenfor European Global Navigation Systems (EGNSS), som inkluderer Galileo-programmet. En viktig tjeneste i Galileo er Public Regulated Services (PRS). Norsk tilgang til tjenesten forutsetter blant annet etablering av en egen nasjonal sikkerhetsfunksjon - Competent PRS Authority (CPA).

Viktige oppgaver vil være å etablere gode interne og eksterne prosesser for forvaltning av PRS-materiell mot departementene og brukere av PRS, i tillegg til å koordinere sikkerheten knyttet til PRS. Samarbeid med Norsk romsenter, norsk industri, EU og andre internasjonale fagmiljøer er viktig for måloppnåelsen. Stillingen skal også forvalte eksportregulerende tiltak i samarbeid med Utenriksdepartementet. Det forventes at den som tilsettes kan bistå med andre oppgaver innen NDAs ansvarsområde.

Vi ser etter en dyktig medarbeider som har god grunnforståelse for informasjonssikkerhet. Det etterspørres i særlig grad kompetanse på forvaltning av graderte informasjonssystemer og kryptomateriell. Det er ønskelig at søkeren har internasjonal erfaring og kunnskap om sikkerhetslovens krav.

 

Hovedoppgaver:

 • Forberede det sikkerhetsmessige rammeverket knyttet til fremtidig norsk tilgang til PRS
 • Ved inngått avtale med EU om norsk tilgang til PRS:
  • Utøve myndighet som CPA i Norge,
  • Forvaltning og utvikling av regelverk, skriftlige veiledninger, prosedyrer og instrukser innen PRS
  • Etablere nasjonale PRS-brukergrupper, gi autorisasjoner og vedlikeholde disse
  • Ved forespørsler fra industrien søke om PRS-godkjenning og autorisasjon, og følge opp disse
  • Forvalte PRS-mottakere, PRS-nøkler og PRS-teknologi
  • Bistå nye brukergrupper med behovsutredninger og PRS-løsninger
  • Utøvelse av eksportkontroll (i samarbeid med UD), der Norge er gitt eksporttillatelse for PRS
  • Som fagrevisor bistå ved NSMs tilsyn av industri og offentlige etater med PRS-materiell
 • Etablere gode interne relasjoner og godt samarbeidsklima på tvers av organisasjonen
 • Representere Norge i relevante internasjonale fora 
 • Etablere nødvendig teknisk infrastruktur
 • Utøve andre pålagte oppgaver innen NDAs ansvarsområde inkludert støtte til Forsvaret.

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets minimum 5 år/masternivå og 5 års relevant erfaring. Lang relevant erfaring (minst 8 år) kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet til formell utdannelse.
 • Det kreves god forståelse for informasjonssikkerhet
 • Det kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forvaltning av kryptomateriell og graderte kommunikasjonssystemer
 • kunnskap om sikkerhetsloven
 • kunnskap om Forsvaret
 • kjennskap til satellittnavigasjon og romteknologi
 • kjennskap til EU/EØS og NATO.
 • kunnskap om utvikling og implementering av instruksverk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en medarbeider med gode samarbeidsevner og formidleregenskaper, og evne til nettverksbygging. Du er analytisk, strukturert og har evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger. Du har en naturlig utadvendt holdning, kommuniserer godt og er engasjert. Du har naturlig autoritet og høy faglig integritet. Du tar initiativ og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres for høyeste nasjonale nivå.

Reisevirksomhet må påregnes.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. NSM oppfordrer kvinner å søke.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass ved Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM er i utvikling og stillingens organisatoriske plassering og arbeidssted kan bli endret.

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) årslønn Kr 543 500 – 825 900 (Ltr 60 – 80) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.ert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.06.2021

Arbeidssted:

Kolsås

Kontaktpersoner:

Jan Arne Herranes

tlf: +47 992 15 822

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås