Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Ønsker du å jobbe operativt med de mest alvorlige IKT-sikkerhetshendelsene som rammer norske virksomheter?

Hendelseshåndterer

NSM Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) har som hovedoppgave å oppdage, identifisere, analysere og bistå i håndteringen av alvorlige cyberoperasjoner mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur i Norge. NCSC er nasjonal CERT-funksjon.

Til stillingene som hendelseshåndterere ved Operativ seksjon i NCSC søker vi deg som vil jobbe operativt med de mest alvorlige IKT-sikkerhetshendelsene som rammer norske virksomheter. Du vil lede team med ansvar for å hjelpe samfunnsviktige virksomheter som blir utsatt for alvorlig datakriminalitet eller spionasje fra fremmede stater. I stillingen vil du ha stor påvirkning på hvordan oppdraget løses. Du vil bidra til at NCSC leverer det nødvendige situasjonsbildet til våre partnere og beslutningstakere, fra operasjonelt til politisk nivå.

Stillingene inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. De gir også betydelige muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede tverrfaglige team som bistår offentlige og private virksomheter med å håndtere alvorlige IKT-sikkerhetshendelser.
 • Bidra til å videreutvikle arbeidet med nasjonal håndtering av alvorlige cyberhendelser,
 • Utarbeide operative leveranser og responsstrategier i forbindelse med cyberangrep mot kritisk infrastruktur og andre samfunnsviktige funksjoner. Rapportering er en særlig viktig del av dette.
 • Videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i senteret, i NSM, samt mot nasjonale og internasjonale, private og offentlige samarbeidspartnere.
 • Koordinere og sørge for god informasjonsdeling både internt og til andre samarbeidspartnere.
 • Bidra til å løfte tung teknisk informasjon fra operative hendelser, og gjøre dette om til verdifull innsikt og forståelse for andre, herunder skadebegrensende og risikoreduserende tiltak.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå innen én eller flere av områdene informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Kandidaten må ha god forståelse for teknologi og IKT-sikkerhetsutfordringer.
 • Må ha erfaring fra håndtering av IKT-sikkerhetshendelser, for eksempel fra IKT-driftsmiljø eller andre sikkerhetsmiljøer.
 • Må ha god helhetsoversikt over trussel- og risikobilde i det digitale rom.
 • Må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, da presis og forståelig formidling er viktig for god og effektiv kommunikasjon med beslutningstakere.
 • Det er ønskelig med erfaring fra rapportering på operativt og strategisk nivå.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som blant annet:

 • Har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger for å kunne bygge et samhandlende miljø rundt deg.
 • Beholder ro og helhetsoversikt i krevende og tidskritiske situasjoner som samtidig krever handlekraft.
 • Er strukturert og analytisk.
 • Har høy grad av integritet og ansvarlighet.
 • Er selvstendig og tilpasningsdyktig.

 

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

 

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet.
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet.
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et fagfelt i rask utvikling.
 • Et svært godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Svært gode muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Moderne kontorlokaler og sentral beliggenhet i Oslo.

Stillingen er plassert som hendelseshåndterer (rådgiver/overingeniør/ senioringeniør/seniorrådgiver, SKO 1434/1087/1181/1364, og  lønnes i spennet kr 550 000 – 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk. 
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.08.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Tom-Andrè Røgden

tlf: +47 67 86 40 00

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo