Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du være en pådriver i utviklingen av NSM med fokus på digitalisering og effektivisering?

Avdelingsdirektør administrasjonsavdelingen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er inne i en meget spennende utvikling og vi søker etter ny avdelingsdirektør som leder for vår administrasjonsavdeling. Avdelingen har et bredt ansvarsområde som omfatter områdene økonomi, arkiv og informasjonsforvaltning, intern sikkerhet og beredskap, eiendom, bygg og anlegg, HR, organisasjonsutvikling, intern IT og digitalisering. Vi ser etter en leder for avdelingen som kan se områdene i sammenheng og videreutvikle hele NSM med fokus på digitalisering og effektivisering. Avdelingen har for tiden fem seksjoner og ca 50 medarbeidere.

Som vår nye avdelingsdirektør vil du være pådriver i NSMs digitale utvikling i tett samarbeid med andre avdelinger. Den digitale ambisjonen må sees i sammenheng med organisasjonsutvikling og potensialet for å ta ut effektiviseringsgevinster. 

Stillingen rapporterer til direktør for NSM og er del av NSMs toppledergruppe.

Vi søker etter en solid leder som er foroverlent og ser forbedringspotensialet i både prosesser og organisasjon, og som samtidig leder med hode og hjerte. Som vår nye avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen får du ansvar for å planlegge, utvikle, drive og følge opp avdelingens drift og utviklingsoppgaver. Vi ønsker en leder som legger vekt på å utvikle arbeidsmiljøet og den sterke fagkulturen vi har i NSM. Vi ser også etter en tydelig og resultatorientert leder som legger vekt på god dialog og gode relasjoner, både internt og eksternt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle avdelingen i henhold til mål, strategier, planer og budsjetter.
 • Etablere strategiske planer innen digitalisering, effektivisering og organisasjonsutvikling.
 • Digitalisere prosesser og etablere effektive interne leveransekjeder i samarbeid med egne ledere og øvrige avdelinger.
 • Ta ansvar for kvalitet i alle avdelingens tjenester.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til formell utdanning.
 • Minimum 10 års arbeidserfaring hvorav fem års erfaring fra lederrolle med tilsvarende arbeidsoppgaver og kompleksitet.
 • Digital kompetanse, fortrinnsvis i kombinasjon med organisasjonskunnskap. Det er ønskelig med erfaring fra etablering av digitale løsninger i komplekse virksomheter med høye krav til sikkerhet.
 • Dokumentert erfaring med å lede organisasjonsutvikling og arbeid med digitalisering og effektivisering av virksomheter vil være et fortrinn.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en løsnings- og resultatorientert leder som kan identifisere seg med vår visjon – sikre samfunnsverdier. Du er strategisk, strukturert og analytisk, med gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du er trygg i lederrollen og evner å skape motivasjon og engasjement hos dine mellomledere. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, samtidig som du tar fullt ansvar og støtter alle driftsoppgaver som tilligger avdelingen. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima og gode team. 

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt

Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Stillingsinnehaver kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (SKO 1060) i spennet kr. 1007 100 – 1261 200 (ltr 87 – 98) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

 

Vi tilbyr

 • En spennende og sentral stilling innen planlegging og realisering av NSM sine ambisjoner innen digitalisering, effektivisering og organisasjonsutvikling.
 • Ledelse av et fagfelt i rask utvikling.
 • Del av toppledergruppen og mulighet til å påvirke den strategiske utviklingen av NSM
 • Et svært godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Svært gode muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Kontorlokaler på Kolsås.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.ert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig g søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25)

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.08.2021

Arbeidssted:

Kolsås

Kontaktpersoner:

Rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad

mob: +47 906 59 283

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås