Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Er du klar for en av Norges mest sentrale stillinger innen sikring av nasjonens viktigste verdier?

Avdelingsdirektør i avdelingen for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er inne i en spennende utvikling og søker etter deg med interesse og kompetanse for å utvikle sikkerhets- og risikostyring på nasjonalt nivå i tett samarbeid med departementsfelleskapet. Herunder å utvikle systemer for å beskytte objekter, infrastrukturer og IKT-systemer som understøtter grunnleggende nasjonale funksjoner og sørge for at anskaffelser med betydning for nasjonal sikkerhet gjøres på en god måte. Du vil også ha en sentral rolle i å motvirke innsidetrusselen og uønskede økonomiske investeringer i Norge. Avdelingen har for tiden ca 50 medarbeidere, forvalter prosessene for identifisering, vurdering og utpeking av skjermingsverdige verdier nasjonalt og  er den nasjonale fagmyndigheten for personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og sikkerhetsstyring i henhold til sikkerhetsloven. Ansvar for NSMs kurssenter for forebyggende sikkerhet ligger også til avdelingen.

Stillingen rapporterer til direktør for NSM og er del av NSMs toppledergruppe. Du vil delta aktivt i den strategiske utviklingen av NSM, og det langsiktige forebyggende sikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle avdelingen og fagområdene slik at man alltid er en tidsriktig og fremtidsrettet fagmyndighet.
 • Jobbe strategisk med sikkerhets- og risikostyring og derigjennom bidra til å styrke samfunnets kunnskap, forståelse, motivasjon og evne til å ivareta forebyggende sikkerhet.
 • Delta aktivt i departementsfelleskapet for utvikling av sikkerhets- og risikostyring på nasjonalt nivå.
 • Bidra i arbeidet med å digitalisere prosesser og etablere effektive interne leveransekjeder i samarbeid øvrige avdelinger.
 • Ta ansvar for kvalitet i alle avdelingens tjenester.
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til formell utdanning.
 • Minimum 10 års arbeidserfaring hvorav fem års erfaring fra lederrolle med tilsvarende omfang.
 • Innsikt i og forståelse for NSMs oppdrag og rolle.
 • Erfaring med større strategiske utviklingsoppgaver innen omstilling og/eller digitalisering, og som omfatter hele prosessen fra det å finne løsninger, sikre nødvendige beslutninger og gjennomføre
 • Rette vedkommende evner å kombinere analytiske egenskaper og strategisk tenking med operativt arbeid og sterk gjennomføringskraft.
 • Vår nye avdelingsdirektør trives med å være synlig, og er relasjonsskapende og løsningsorientert.
 • Du må kommuniserer meget godt på norsk og engelsk, og den som ansettes må ha evnen til raskt å omforme kompliserte saksforhold til et enkelt og klart budskap.
 • Har evne til å motivere og inspirere høyt kvalifiserte medarbeidere og kolleger for å kunne bygge et samhandlende miljø rundt deg.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en løsnings- og resultatorientert leder som kan identifisere seg med vår visjon – sikre samfunnsverdier. Du er strategisk, strukturert og analytisk, med gode planleggings- og gjennomføringsevner. Du er trygg i lederrollen og evner å skape motivasjon og engasjement hos dine mellomledere. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, samtidig som du tar fullt ansvar og støtter alle driftsoppgaver som tilligger avdelingen. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima og gode team. 

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt.

Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Stillingsinnehaver kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Vi tilbyr

 • Kanskje Norges mest sentrale stilling innen sikkerhets- og risikostyring.
 • Ledelse av et fagfelt i rask utvikling.
 • Del av toppledergruppen og mulighet til å påvirke den strategiske utviklingen av NSM.
 • Et svært godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Svært gode muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Moderne kontorlokaler i Sandvika.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen lønnes som avdelingsdirektør (SKO 1060) i spennet kr. 1007 100 – 1261 200 (ltr 87 – 98) avhengig av kvalifikasjoner, for spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. .

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad på telefon 906 59 283.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.ert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig g søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25)

 

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.08.2021

Arbeidssted:

p.t. Sandvika

Kontaktpersoner:

Rekrutteringsrådgiver Sverre Bragstad

mob: +47 906 59 283

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

1306 Sandvika