Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vi søker en ressurs innen beredskap og øvelse

Seniorrådgiver

Vi har behov for å styrke operativ planlegging og utvikling i seksjon Strategisk utvikling og analyse med en initiativrik og ressurssterk seniorrådgiver.  Seksjonen er en del av avdeling Styring og utvikling.

Seksjonen har blant annet ansvar for partnerkoordinering, strategisk planlegging og strategisk analyse, samt planlegging innenfor beredskap og øvelser. Seksjonen samarbeider tett med NSMs ledelse og overordnede departementer.

Som seniorrådgiver innenfor beredskap og øvelser skal du bidra til å revidere og videreutvikle NSMs leveranser på strategisk nivå, herunder bemanne NSMs situasjonssenter, bidra i utarbeidelse av NSMs situasjonsbilde og videreutvikle og følge opp NSM operative planverk. Du skal også delta i annet analyse- og utredningsarbeid som seksjonen er involvert i.

Arbeidsoppgaver:
Revidere og operasjonalisere NSMs beredskapsplanverk
Operativ planlegging
Øvingsplanlegging og delta i gjennomføring av utvalgte øvelser
Konseptutvikling
Bidra i utarbeidelse av NSMs situasjonsbilde
Utøve vakthavendefunksjonen i NSMs situasjonssenter
Representere NSM i relevante beredskaps- og øvingsfora, samt i relevante operative samhandlingsfora
Bidra til andre relevante pålagte oppgaver innenfor seksjonens og avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende med relevant fagkrets, gjerne fra Forsvaret
I spesielle tilfeller kan lang relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
Erfaring med beredskaps- og øvelsesplanlegging
Fem års relevant erfaring

Det er ønskelig med:
Erfaring med konseptutvikling innen operativvirksomhet på strategisk nivå i forsvarssektoren
Erfaring innen øvelsesevaluering
Erfaring fra operativ planlegging eller beredskapsplanlegging fra forsvarssektoren
Kjennskap til Nasjonalt beredskapssystem
Sikkerhetsfaglig forståelse

Personlige egenskaper:
Du må være strukturert, engasjert, analytisk og evne å se helhetlige sammenhenger i
komplekse problemstillinger.
Du må levere skriftlige produkter av høy kvalitet og med høyt presisjonsnivå innen fastsatte tidsfrister. Det er videre viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
Personlig egnethet for stillingen og seksjonens samlende sammensetting vektlegges.
Kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever.

Vi kan tilby:

Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
Muligheter for kurs og etterutdanning
Fleksibel arbeidstid
Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
Mulighet for barnehageplass
Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) og lønnes i lønnsspennet 60 -80 (545 500 - 825 900)

Arbeidssted er Kolsås.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres for høyt nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.09.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kolsås

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Kjetil Longva

mob: +47 90128014

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås