Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Har du lyst til å jobbe med organisasjonsutvikling i NSM?

Seniorrådgiver organisasjonsutvikling

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og jobber med digital sikkerhet, fysisk sikkerhet, personellsikkerhet og sikkerhetsstyring. Vi jobber rett og slett for å sikre Norge.

Avdeling for Fellestjenester og Organisasjonsutvikling søker en seniorrådgiver for å styrke vår kapasitet til å jobbe med organisasjonsutviklingsarbeid. Avdelingen har ansvar for organisasjons- og lederutviklingstiltak for hele NSM. Et annet prioritert området er mer strukturert arbeid med kompetanseutvikling i organisasjonen. Stillingen rapporterer til nestleder (underdirektør) i avdelingen.

Vi ser etter deg som gjennom godt samarbeid med ledelsen og tillitsvalgte vil bidra til å sikre at avdelingen er en god samarbeidsaktør og gir relevant støtte til ulike utviklingstiltak til hele NSM. Har du innsikt i lov og avtaleverk for statlig sektor? Er du interessert i å drive endrings- og utviklingsarbeid i en virksomhet med høyt ambisjonsnivå, og klarer du samtidig å ha et strategisk blikk på arbeidet ditt? I så fall håper vi du søke på stillingen som seniorrådgiver i avdelingen!

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sikre at vi som arbeidsgiver er profesjonell og ivaretakende overfor egne ansatte i endrings- og utviklingsarbeidet
 • Delta i ulike organisasjonsutviklingsprosesser
 • Jobbe med utviklingen av konsept/program for lederutvikling og kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for og gjennomføre lederutviklingstiltak
 • Initiere, planlegge og gjennomføre kompetanseutviklingstiltak
 • Prosjektledelse/prosjektarbeid 

Vi ser for oss at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Du må ha høyere relevant utdanning på masternivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet
 • Du må ha erfaring fra å planlegge og gjennomføre endringsprosesser, herunder erfaring fra konseptutvikling
 • Vi ønsker også at du har erfaring med prosjektledelse, gjerne med relevante sertifiseringer
 • Erfaring fra å gi støtte til ledere på alle nivåer som står i endringsprosesser
 • Du må ha erfaring med å identifisere, planlegge, gjennomføre og administrere ledelses- og kompetanseutviklingstiltak.
 • Du må forstå lov- og avtaleverket i staten

Vi håper du gjenkjenner følgende personlige egenskaper hos deg selv:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne å jobbe strukturert og kunne prioritere i en hektisk hverdag
 • Like folk og ha stabilt godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå strengt hemmelig. Det er også krav om norsk statsborgerskap.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Hyggelige kollegaer
 • Muligheter for kurs- og videreutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

 

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364). Lønnstrinn 62 - 81 / 563 900 – 850 000). Lønnstrinn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket ditt om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Del på:

Fylke:

 • Viken
 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

27.05.2022

Arbeidssted:

pt. Kolsås

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Åshild Hauge Egerdal

tlf: +47 67 86 40 00

mob: +47 454 16 685

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås