Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Har du kompetanse i skjæringspunktet mellom forvaltning, teknologi og juss? Er du vår nye medarbeider i utvidelse av kildegrunnlaget i klareringssaker?

Rådgiver/seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal blant annet bidra til å motvirke at samfunnet rammes av spionasje, sabotasje og terror. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er sikkerhetsklarering av personer og virksomheter med tilgang til sensitiv informasjon, skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. NSM er eier av klareringsprosessen, har et fagmyndighetsansvar og er tjenestetilbyder til de øvrige klareringsmyndighetene. Stillingen ligger under avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner.

Avdelingen har ansvar for sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikkerhet, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer. Avdelingen eier også et pågående prosjekt for digitalisering av klareringsprosessen.

Målet med dette prosjektet er å bygge digitale løsninger som bidrar til en hurtigere og bedre prosess for sikkerhetsklarering og adgangsklarering av personer. Prosjektet skal utvikle flere prosesser, og et delprosjekt skal utvikle kildeinnhentingen for personkontroll i klareringssaker.

Stillingen er plassert i enhet for kilder og dokumentasjonsforvaltning. Denne enheten utøver NSMs nasjonale ansvar for innhenting av kildeinformasjon til sikkerhetsklareringer, og faglig ansvar for digitalt verktøy for kildeinnhenting. Dine oppgaver vil per tid utføres i nært samarbeid med digitaliseringsprosjektet, og du vil ha sentrale oppgaver i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og forvaltning.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • arbeide systematisk for realisering av nye og eksisterende kilder i våre digitale løsninger
 • se og arbeide mot muligheter for utvikling i samspillet kilder og regelverk
 • etablere og vedlikeholde relasjoner med registereier og bidra til utvikling av samarbeidsavtaler
 • kontakt og samarbeid med andre aktuelle eksterne virksomheter
 • være en pådriver inn i digitaliseringsprosjektet

Kvalifikasjoner

Må ha:

 • høyere utdanning med mastergrad eller tilsvarende
 • juridisk kompetanse
 • god kjennskap til relevante bestemmelser i aktuelle lovverk knyttet til personkontroll
 • erfaring fra prosjektarbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring med utarbeidelse av avtaleverk knyttet til behandling og overføring av data
 • god digital kompetanse og interesse for å utvikle bruk av digitale løsninger
 • erfaring fra digital informasjonsforvaltning
 • god forståelse for samspillet mellom teknologi, juss og prosess
 • sikkerhetsfaglig forståelse

Ønskelig med:

 • kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder

Personlige egenskaper

 • strukturert og selvgående, tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • god til å kommunisere, omgjengelig, fremmer gode relasjoner og lett å samarbeide med.
 • resultatorientert med godt humør

Personlig egnethet for stillingen og avdelingens samlede sammensetting vektlegges.

Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig.

Vi kan tilby

 • Allsidig, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige, sentrale omgivelser rett ved jernbanestasjon.

Annet

Arbeidssted er for tiden Sandvika i Bærum.

Stillingen er plassert som Rådgiver (SKO  1434) eller Seniorrådgiver (SKO 1364), avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Stillingen som rådgiver lønnes i lønnstrinn 55-70 (kr 499 500 til kr 650 300) og stillingen som seniorrådgiver (SKO 1364), er lønnsspenn fra 543 500- 825 900 (lønnstrinn 60-80) avhengig av kvalifikasjoner. For ansettelse som rådgiver kreves høyere utdanning på masternivå og minimum 3 års relevant erfaring, og for ansettelse som seniorrådgiver kreves høyere utdanning på masternivå og minimum 5 års relevant erfaring. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller erstatte kravene til formell utdanning.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.  

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Sandvika

Kontaktpersoner:

Ivar Fenstad

mob: +47 920 19 668

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

1306 Sandvika