Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Vil du være med å etablere Nasjonalt cybersikkerhetssenter sin kvalitetsordning for rådgivning?

Rådgiver/seniorrådgiver Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en enhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT, og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

Vi har tidligere etablert en kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Gjennom denne kan virksomheter som opplever IKT-sikkerhetshendelser velge leverandører av tjenester for hendelseshåndtering, der NSM har vurdert at leverandøren tilfredsstiller bestemte kvalitetskrav.

Vi jobber nå med å etablere en lignende kvalitetsordning innen rådgivning.

Har du lyst til å være med å etablere vår kvalitetsordning?

Arbeidet er viktig for nasjonal cybersikkerhet, og gir gode muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for etablering av kvalitetsordning for rådgivning
 • Utvikle og kvalitetssikre veiledere, maler og rutiner innen fagområdet
 • Saksbehandle søknader fra virksomheter som ønsker å inngå i kvalitetsordningen
 • Bidra i videreutvikling av saksbehandlings- og støttesystemer samt prosesser
 • Rådgivning, veiledning og eventuell undervisning innen fagområdet
 • Andre oppgaver av faglig eller administrativ art innen avdelingens ansvarsområde
 • Videreutvikle kontakten med andre lands tjenester for kvalitetsordninger
 • Ivareta egen kompetansehevning innen relevant fagområde

Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgavene

Her er noen kvalifikasjoner vi ønsker at du har:

 • Relevant høyere utdanning minimum 5 år (mastergrad eller tilsvarende)
 • God forståelse av prosjektmetodikk og digitaliseringsprosjekter.
 • God teknisk forståelse og erfaring med IKT
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetsordninger
 • Gjerne erfaring fra utarbeidelse av planverk innen IKT eller sikkerhet
 • Gjerne erfaring fra virksomheter med komplekse porteføljer – offentlige eller private
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du bør like å jobbe i team, men også ha god evne til å jobbe selvstendig. Er du i tillegg løsningsorientert og glad i å ta initiativ, ser vi frem til å møte deg.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fora innen fagfeltet
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert som rådgiver (SKO 1434) /seniorrådgiver (SKO 1364) og avlønnes med kr. 636 700 til kr. 814 900 (lønnstrinn 68 – 79) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG/NATO SECRET.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Geir Løvnes

mob: +47 479 11 111

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo