Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du være med å utvikle og teste forebyggende sikkerhetstiltak?

Analysestillinger i NSMs avdeling Forsvar mot avanserte digitale trusler

I avdeling Forsvar mot avanserte digitale trusler (NSMs fjerdeavdeling) søker vi etter to dyktige kolleger som skal jobbe med analyse- og lederstøtteoppgaver. Stillingsinnehaverne vil inngå i avdelingens lederstøtteelement.

NSMs fjerdeavdeling utvikler og tester forebyggende sikkerhetstiltak og har et særlig ansvar for å støtte Forsvarets operative evne.

Avdelingen har medarbeidere med svært høy kompetanse innenfor ulike former for teknologi og digital og teknisk sikkerhet. Vi legger vekt på å være en moderne kompetanseorganisasjon som bidrar til en kultur for kontinuerlig forbedring basert på gode verdier og et godt arbeidsmiljø.

Avdelingens ansvar omfatter IT-arkitektur og -design, kryptoutvikling og operative kryptotjenester, tekniske sikkerhetstjenester og inntrengingstesting.

Som analytiker skal du utarbeide rapporter, anbefalinger og beslutningsgrunnlag basert på avdelingens aktiviteter og produksjon. I rollen arbeider du på tvers av avdelingen og har derfor en støtte- og rådgivningsrolle også i prosesser og prosjekter i regi av avdelingens seksjoner og enheter. Du vil være involvert i både løpende rutineproduksjon, oppdukkende oppdrag og mer langsiktig analyse- og utviklingsarbeid innenfor avdelingens ansvarsområde. 

Avdelingens analytikere samarbeider tett med analysemiljøene i NSMs øvrige avdelinger og har ansvar for å produsere avdelingens bidrag til NSMs fellesprodukter. Begge de ledige stillingene vil være involvert i NSMs arbeid med å håndtere bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet.

Som del av lederstøtteelementet skal du i samarbeid med avdelingens seksjonsledere bidra i arbeidet med å sette retning for avdelingen og utarbeide anbefalinger og beslutningsgrunnlag for avdelingsledelsen. Stillingen har også en sentral rolle i avdelingens internstyring og beredskapsarbeid.

Rollen forutsetter at stillingsinnehaveren har evne til og interesse for å operere i grensesnittet mellom teknologi, forvaltning og politikk.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • innhente, bearbeide og analysere avdelingens informasjonsgrunnlag for å bidra til et helhetlig risikobilde innen forebyggende sikkerhet generelt og det digitale risikobildet spesielt
 • utarbeide analyser og vurderinger til NSMs prioriterte produkter
 • bidra inn i NSMs arbeid med å håndtere bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet
 • bidra til å utvikle avdelingens og NSMs systemer og metoder for innsamling, sammenstilling, analyse og vurdering av informasjon
 • bidra til utforming, iverksetting og oppfølging av avdelingens strategiske beslutninger
 • planlegge, legge til rette for og gjennomføre nasjonale og internasjonale møter
 • bidra til relevante pålagte oppgaver innenfor avdelingens arbeidsoppgaver
 • bidra til avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

For å bli ansatt som seniorrådgiver gjelder følgende:

 • det kreves høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå, fortrinnsvis innen samfunns-, IKT- eller realfag. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende utdanning.
 • det kreves minimum 5 års relevant erfaring
 • det er ønskelig med minimum to års relevant analyseerfaring, fortrinnsvis innen sikkerhet/ etterretning/ etterforskning
 • det kreves erfaring fra å sammenstille, strukturere og systematisere informasjon

For å bli ansatt som rådgiver gjelder følgende:

 • det kreves høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå, fortrinnsvis innen samfunns-, IKT- eller realfag. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende utdanning.

For begge stillingsnivåene gjelder følgende:

 • det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • det er ønskelig med kunnskap om og interesse for teknologi
 • det er ønskelig med kunnskap og erfaring knyttet til analyse innen sikkerhet/etterretning/etterforskning
 • det er ønskelig med god kjennskap til Forsvaret og Norges leveranser og forpliktelser overfor NATO
 • det er ønskelig med kunnskap om og erfaring fra beredskapsarbeid
 • det er ønskelig med god sikkerhetsfaglig forståelse og interesse
 • det er ønskelig med kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder

Personlige egenskaper

Du må være strukturert, engasjert og evne å se helhetlige sammenhenger i komplekse problemstillinger. Du må levere produkter av høy faglig og språklig kvalitet innen fastsatte og tidvis korte tidsfrister. Det er videre viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon. Personlige egnethet for stillingen og lederstøtteelementets samlede sammensetting vektlegges.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert som rådgiver (SKO 1434)/seniorrådgiver (SKO 1364) med lønnsspenn fra 553 500 til 839 900 (lønnstrinn 60-80) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyt nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Kolsås

Kontaktpersoner:

Espen Edvardsen

tlf: +47 67864443

mob: +47 96906910

Ingunn H. Gustavsen, Senior rådgiver

tlf: +47 67 86 44 21

mob: +47 908 34 411

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås