Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Vil du jobbe med de mest alvorlige IKT-sikkerhetshendelsene som rammer norske virksomheter?

Hendelseshåndterer ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen, som koordinerer og utfører hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og bistå i håndteringen av dataangrep mot Norge.

Vi søker en som ønsker å jobbe skarpt med de mest alvorlige IKT-sikkerhetshendelsene som rammer norske virksomheter. Vil du hjelpe til med å håndtere dataangrep relatert til spionasje fra fremmede stater og velorganisert datakriminalitet? Da er du kanskje den vi ser etter til stillingen som hendelseshåndterer i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC).

I jobben vil du inngå i tverrfaglige team som bistår samfunnsviktige virksomheter når det brenner som mest.

Helt konkret innebærer dette blant annet å:

 • Koordinere bidrag fra teammedlemmer innenfor nettverksanalyse, skadevareanalyse, forensics – og i flere tilfeller også ikke-tekniske disipliner som juridisk rådgivning og samfunnskommunikasjon.
 • Sørge for at vi stiller de riktige spørsmålene under en hendelse – og ser etter de rette artefaktene og indikatorene i store mengder tekniske data.
 • Bidra til å omdanne tekniske funn til verdifull innsikt og gode sikkerhetstiltak til rammede virksomheter.
 • Rapportere skriftlige produkter til rammede virksomheter og andre mottakere

Gjennom dette arbeidet vil du også bidra til at NCSC leverer det nødvendige cyberrisikobildet til våre partnere og beslutningstakere – fra teknisk og operasjonelt, helt opp til politisk nivå.

Utenfor hendelser vil du jobbe med metodeutvikling på fagområdet hendelseshåndtering. Du vil også spille en viktig rolle i å videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i NCSC, og mot nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Stillingen ligger under Operativ seksjon ved NCSC, og tilhører dermed det operasjonelle hjertet av det som er blant landets tyngste cybersikkerhetsmiljøer. Du vil ha stor påvirkning på hvordan oppdraget løses, og du vil ha betydelige muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Krav til stillingen:
Jobben krever både teknisk kompetanse og erfaring, samt samfunnsforståelse og gode kommunikasjonsevner.

Det er nødvendig at søkere oppfyller følgende kvalifikasjonskrav:

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på tilsvarende master- eller bachelornivå innen ett eller flere av områdene informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Kandidaten må ha god teknisk forståelse, herunder for teknologi og IKT-sikkerhetsutfordringer.
 • Bør ha erfaring fra håndtering av IKT-sikkerhetshendelser, for eksempel fra IKT-driftsmiljø eller andre sikkerhetsmiljøer.
 • Bør ha god helhetsoversikt over trussel- og risikobilde i det digitale rom.
 • Må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, ettersom presis og forståelig formidling er viktig for god og effektiv kommunikasjon med beslutningstakere.

Videre er det ønskelig, men ikke et må-krav, med erfaring fra rapportering på operativt og strategisk nivå.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som blant annet:
 • Har evne til å motivere, inspirere og samhandle med kolleger rundt deg.
 • Beholder ro og helhetsoversikt i krevende og tidskritiske situasjoner som samtidig krever handlekraft.
 • Er strukturert og analytisk.
 • Har høy grad av integritet og ansvarlighet.
 • Er selvstendig og tilpasningsdyktig.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsrom
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) eller overingeniør (SKO 1087) og lønnes i spennet kr. 553 500 - 701 300 per år (lønnstrinn 60 – 73). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET. Den som ansettes må derfor ha norsk statsborgerskap, og kan ikke ha annet (dobbelt) statsborgerskap.


Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.


Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.


NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

 

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo