Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Analytiker Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en entusiastisk og samfunnsengasjert analytiker med hovedoppgave å jobbe med flerkildeanalyse. Stillingen er fast. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Seksjon for cyberanalyse bidrar med teknisk og analytisk kompetanse i senterets portefølje. Dette innebærer blant annet å hente inn, analysere og vurdere data knyttet til hendelser, infrastruktur, og operasjonssett for å vurdere risikobilde innen cyberdomenet. Seksjonen nå strukturert i to enheter; Enhet for teknisk innhenting og analyse og Enhet for flerkildeanalyse. 

Enhet for flerkildeanalyse skal være en sentral pådriver for kunnskapsstyrte prosesser i seksjonen og i senteret i stort og skal levere støtte og produkter til interne og eksterne samarbeidspartnere. Enheten skal bidra til et tidsriktig, relevant og helhetlig cyberrisikobilde knyttet til nasjonal kritisk infrastruktur og nasjonal cybersikkerhet. I tillegg forventes det at enheten skal bidra til å svare ut spørsmål knyttet til konkrete hendelser, mene noe om implikasjoner av kompromitteringer, samt bygge overordnet forståelse og kunnskap om avanserte trusselaktører (APT) og sårbarheter som kan utnyttes. Vi har behov for analytikere som kan bidra til å utarbeide analyseprodukter basert på informasjon fra alle kilder NCSC har tilgang til, med hovedfokus på å opprettholde situasjonsbilde.

Personlig egnethet for stillingen og relevant bakgrunn vektlegges. Den som ansettes må ha høy integritet og det stilles høye krav til struktur og kvalitet i arbeidet.

Stillingens ansvars- og arbeidsområde:

 • Bearbeide, systematisere, analysere og vurdere informasjon fra flere kilder
 • Ansvar for å opprettholde et situasjonsbilde innen cyber
 • Følge opp og sammenstille info fra operative saker
 • Bidra til videreutvikling av flerkildefaget i seksjonen og NCSC
 • Delta i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring
 • Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører og samarbeidspartnere
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, minimum bachelor, innen relevant fagkrets.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • kunnskap om strukturerte analyseteknikker
 • Erfaring fra taktisk eller strategisk analyse
 • Kunnskap om cyberoperasjoner/Cybersikkerhet
 • Kunnskap om operasjonell sikkerhet på internett
 • Kjennskap til digital etterforskning/utredning
 • Erfaring fra digital hendelseshåndtering i større virksomheter

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • God gjennomføringsevne
 • Interesse for både tekniske fagfelt og flerkildeanalyse

Personlig egnethet og erfaring innen analysearbeid som inkluderer flere komplekse kilder vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • En arbeidsplass der du er kontinuerlig involvert i operative saker av betydning for nasjonale interesser
 • Topp moderne lokaler på Havnelageret i Oslo sentrum, med kort vei til Oslo sentralstasjon
 • Kurs og videreutdanning: Kompetanse er seksjonens kjernevirksomhet
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode arbeidsbetingelser med mulighet for noe hjemmearbeid, fleksitid og trening i arbeidstiden

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stilling som rådgiver (SKO 1434) lønnes innenfor spennet 604 400 – 677 000 (lønnstrinn 65-71) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Hemmelig/NATO Secret.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Guttorm Himberg-Sundet

tlf: +47 40 55 62 12

mob: +47 40 55 62 12

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo