Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Sikkerhetsanalytiker ved NCSC OPS

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team) som koordinerer og bistår i håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser mot samfunnsviktige virksomheter. NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og håndtere dataangrep mot Norge.

Til stillingen som sikkerhetsanalytiker ved operasjonssenteret i NCSC- Operativ seksjon, ser vi etter deg som ønsker å jobbe operativt med hendelseshåndtering, nettverksanalyse og deteksjonsstrategier. Stillingen inngår i en vaktordning som inkluderer noe arbeid på kveldstid, men ikke i helger og nattestid.

Operasjonssenteret har en sentral rolle i NCSC og er operativt 24/7/365. Vaktlaget ivaretar blant annet mottak og analyse av henvendelser relatert til alvorlige IKT-sikkerhetshendelser, herunder vurdering av handlemåter for videre håndtering, eskalering, utarbeidelse og vurdering av varsler om alvorlige sårbarheter og håndtering av alarmer fra sensornettverket (VDI). I tillegg skal personellet ved senteret til enhver tid holde seg oppdatert på det digitale situasjonsbildet, trender i cyberdomenet og digitale trusler mot kritisk infrastruktur.

 Ansvar og oppgaver:

 • Hendelseshåndtering, teknisk
 • Analyse av nettverkstrafikk fra VDI og data fra andre datakilder
 • Bidra til at NCSC til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde
 • Utøve nasjonal respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser
 • Bidra inn i teamarbeid ved store, alvorlige hendelser
 • Utvikle og forbedre den operative kapasiteten i NCSC
 • Utarbeide rapporter og produkter innen fagområdet du brenner for

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Det kreves høyere utdanning innen data/informatikk på bachelornivå eller høyere.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, vanlige protokoller, tjenester, sårbarheter og applikasjoner.
 • Det kreves grunnleggende kunnskap i nettverksanalyse
 • Det kreves kjennskap til *nix og bruk av terminal.
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer.
 • Det er ønskelig med erfaring med host- og nettverksbasert deteksjon.
 • Erfaring fra SOC (Security Operation Center) tilsvarende NCSC operasjonssenter vil bli vektlagt. 

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner og er selvdrevne, strukturerte, fleksible, samarbeidsvillige og serviceinnstilte. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer kvinner og nyutdannede til å søke.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT sikkerhet, hendelseshåndtering og avanserte digitale trusler.
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et hektisk operasjonssenter.
 • Muligheten til å bidra til å utvikle deteksjonsstrategier på nasjonalt nivå.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Gode muligheter for kurs, konferanser og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Moderne kontorlokaler, sentral beliggenhet.
 • Mulighet for hjemmekontor.

 

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som overingeniør (SKO 1087) /senioringeniør (SKO 1181) i lønnstrinn 58 til 73/kr. 534 900 til 701 300 avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Høyere lønn kan vurderes i særskilte tilfeller. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå. Vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo