Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Datascientist/engineer

I det digitale rom er spionasje primærtrusselen mot Norge og norske interesser fra statlige aktører, men nettverksoperasjoner utføres av et vidt spekter av trusselaktører og brukes også til destruktive, sabotasje og avskrekkingsformål. Trusselaktørene jobber for at sine nettverksoperasjoner skal være fordekte og driver kontinuerlig videreutvikling av sine metoder for å ikke bli oppdaget. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) har derfor også kontinuerlig videreutvikling av nasjonale kapabiliteter og metoder for å avdekke og avverge nettverksoperasjoner som kan få alvorlige skadepotensiale.

NCSC som er en viktig del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), har et nasjonalt ansvar innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. NCSC skal bidra til å beskytte viktige nasjonale funksjoner, offentlig og private organisasjoner mot cyberangrep, samt ivareta det nasjonale situasjonsbildet for det digitale rom. NCSC ivaretar også den nasjonale CERT-rollen.

Vi ser for oss at følgende arbeidsoppgaver er interessante for deg:

 • Videreutvikle og effektivisere bruken av våre datakilder, herunder tilgjengeliggjøring, strukturering og klargjøring av data, samt automatisering av prosesser og analyser
 • Datamodellering og omsetting av gode deteksjonsstrategier
 • Utvikle og presentere god deteksjonslogikk i store datamengder
 • Hypoteseutvikling
 • Forenkle, konkretisere og presentere relevante funn

I enheten Deteksjonsevne søker vi nå etter en datascientist/engineer som kan bidra til å videreutvikle de nasjonale deteksjonskapabilitetene gjennom bruk av blant annet stordata-analyser, maskinlæring, anomali og statistikk. Vi ser etter deg som er teknisk, er nysgjerrig og målrettet, og som ønsker å videreutvikle tekniske løsninger, rammeverk og prosesser for å omgjøre og tilgjengeliggjøre NCSC sine store datamengder til anvendbar informasjon.

Som person er du både engasjert og nysgjerrig i ditt arbeid, og i likhet med oss brenner for å bidra til å øke Norges deteksjonsevne mot avanserte cyberaktører som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser.

For et dypere innblikk i arbeidet kan du besøke https://ncsc.cyberforce.no for relevante oppgaver knyttet til både stillingen og søknaden. Lever gjerne din besvarelse på en eller flere av oppgavene i din søknad.

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte, spennende og komplekse arbeidsoppgaver
 • Et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med svært høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning – vår kunnskap er ferskvare
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Kontorlokaler i trivelige og sentrale omgivelser
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse

 Kvalifikasjoner vi ser etter:

 • Høyere relevant utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Minimum bachelornivå med relevant erfaring. Lang relevant erfaring kan etter en nærmere vurdering erstatte kravet til formell utdanning
 • Tilfredsstille en eller flere av følgende:
  • Tilfredsstillende besvarelse på flere av oppgavene
  • Relevant erfaring med data-prosessering og arbeid med store datamengder
  • Relevant erfaring ved bruk av verktøy knyttet til stordata-analyse som ELK, Humio, Splunk, Spark, TensorFlow, e.l.
  • Relevant erfaring med arbeid med trusler i det digitale rom

Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklaring og autorisasjon, og det presiseres at det ikke er anledning til å inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og tenker helhetlig
 • Analytisk og strukturert
 • Engasjert og nysgjerrig

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert på overingeniør/senioringeniørnivå (SKO 1087/1181) og lønnes i spennet lønnstrinn 65-78 (kr 604 400- 790 100) avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For innplassering som senioringeniør er det et krav om minimum fem år relevant utdannelse og minst tre års relevant erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Kontorsjef Eirik Nesbakken

tlf: +47 23 09 24 31

mob: +47 971 27 796

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo