Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Vil du bygge IT-systemer som sikrer Norge?

Linux systemadministrator

NCSC er den nasjonale responsfunksjonen for alvorlige digitale angrep og drifter det nasjonale varslingssystemet for digital infrastruktur (VDI). Senteret er knutepunkt for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digitale angrep. Vi har ambisjoner om å være best i landet på cybersikkerhet.

Enhet Sikkerhetsløsninger har en ledig stilling som Linux systemadministrator. Enhetens hovedfokus er forvaltning og drift av VDI-nettverket og tekniske systemer som understøtter operativ aktivitet i NCSC og i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver:

Du vil bygge og drifte systemer som sørger for at data samlet inn fra VDI-nettverket og åpne kilder blir bearbeidet og gjøres tilgjengelig for analytikere og hendelseshåndterere i NCSC og Forsvaret. I praksis betyr dette at du vil designe og sette opp tjenester, hvor mesteparten er basert på åpen kildekode, og sørge for daglig drift av disse.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som er flink til å bygge og drifte Linux-systemer og som er komfortabel med å jobbe fra kommandolinjen. Du vet hvordan du drifter IT-systemer av en viss størrelse og kompleksitet, og det å styre et stort antall servere er for deg noe dagligdags.

For stillingen kreves det relevant utdannelse innen IT-drift, informatikk eller lignende, enten fra universitet/høyskole eller fra videregående yrkesfag. Hvis du har din utdannelse fra videregående skole så må du i tillegg ha minst tre års relevant yrkeserfaring. Har du ikke relevant utdannelse så kan lengere arbeidserfaring innenfor riktig område kompensere for dette etter nærmere vurdering.

Videre kreves det:

 • Solid kompetanse på systemdrift av Linux
 • Kompetanse på konfigurasjonsstyring med Ansible, Salt eller tilsvarende
 • Kompetanse innen scripting i språk som Python, Bash eller PowerShell
 • Forståelse av nettverksprotokoller og routing

Det er også ønskelig om du har kompetanse innen:

 • Bruk og drift av virtualiseringteknologier som VMware, Nutanix, KVM, o.l.
 • Containerteknologi (Docker eller Kubernetes)
 • Teknologier for strømprossesering og innsamling. F.eks Apache Kafka, NiFi eller Crbl
 • Clustrede tjenester som Cassandra, Redis eller lignende
 • Systemer for drift-monitorering og trending som Nagios, Icinga, PRTG etc.
 • Konfigurering av switch, brannmur og annet nettverksutstyr
 • Tjenester for indeksering og søk som Elasticsearch eller Splunk

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er i stand til å raskt tilegne seg ny kunnskap og som er nysgjerrig på ny teknologi. Videre er det ønskelig at du er strukturert og har gode evner til å samarbeide både ansikt-til-ansikt og over VTC, telefon, chat og epost.

Vi kan tilby:

 • Linux eller Windows som primær arbeidsplattform
 • Gode muligheter for å utforske ny teknologi, delta på kurs og etterutdanning
 • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert på avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniørnivå 59-78 (kr 544 400- 790 100) avhengig av kompetanse og erfaring. For innplassering som overingeniør og senioringeniør er det krav om utdannelse på masternivå og minst tre års relevant erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Kontorsjef Lars Jørgen Solberg

tlf: +47 959 90 937

mob: +47 959 90 937

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo