Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Analytiker til NSMs Situasjonssenter

NSM har en ledig stilling som analytiker i Fellesavdeling 3, NSMs Situasjonssenter. Stillingen rapporterer til avdelingssjef F3.

Avdelingen har blant annet som oppgave å til enhver tid presentere ett tidsriktig og relevant situasjonsbilde for ledelsen i NSM. Avdelingen koordinerer ulike hendelser både internt og eksternt. I tillegg har avdelingen ansvar for både beredskapsplanlegging og øvelseskoordinering. Det vil si at avdelingen håndterer både planarbeid, langsiktige oppdrag og oppdrag med korte tidsfrister.

Som analytiker vil du bidra til å utarbeide og videreutvikle disse leveransene, særlig knyttet til innsamling, sammenstilling og vurdering av informasjon. Arbeidet innebærer bruk av kvalitative og kvantitative metoder. Du vil bruke informasjon som NSM har produsert og sammenstille dette med rapporter og vurderinger fra våre nasjonale og internasjonale partnere.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Analysere, sammenstille, strukturere og systematisere informasjon fra interne og eksterne kilder
 • Utarbeide orienteringer med manus og møtemapper
 • Samarbeid med øvrige analysemiljøer i og utenfor NSM
 • Bidra til avdelingens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå, fortrinnsvis innen samfunns-, IKT- eller realfag
 • Det kreves minimum 5 års relevant erfaring
 • Det kreves erfaring fra å sammenstille, strukturere og systematisere informasjon
 • Det kreves meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring knyttet til sikkerhetspolitisk analyse eller analyse innen sikkerhet/etterretning/etterforskning
 • Det er ønskelig med god sikkerhetsfaglig forståelse og interesse
 • Søker bør ha minimum to års relevant analyseerfaring, fortrinnsvis innen sikkerhet/ etterretning/ etterforskning
 • Det er ønskelig med kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder

Personlige egenskaper:

Du må være strukturert, engasjert og evne å se helhetlige sammenhenger i komplekse problemstillinger. Du må levere produkter av høy faglig og språklig kvalitet innen fastsatte, og tidvis korte, tidsfrister. Det er videre viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon. Personlige egnethet for stillingen og avdelingens samlede sammensetting vektlegges.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364), med lønnsspenn fra 553 500- 839 900 (lønnstrinn 60-80) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes dersom søkeren er særlig godt kvalifisert.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til strengt hemmelig /Cosmic top secret. Den som ansettes må derfor ha norsk statsborgerskap, og kan ikke ha annet (dobbelt) statsborgerskap.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Kolsås

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Roy Hunstok

tlf: +47 41563014

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås