Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

Servicekoordinator til Nasjonalt cybersikkerhetssenter

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NSCS) søker en teknisk interessert og utadrettet Servicekoordinator

NSM har et av Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Senteret har en viktig rolle som møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet. NCSC er i en spennende fase med mange prosjekter og nye tjenester som skal leveres. Som servicekoordinator, vil du ha særskilt fokus på databasedrift og brukeradministrasjon. Du får muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng. Du vil inngå i et team som ivaretar et fagområde i stor utvikling.

Det er viktig at du har teknisk forståelse og kan orientere deg i et teknisk miljø. Vi legger vekt på personlige egenskaper, og at du trives med å snakke med folk.

Arbeidsoppgaver

 • Førstelinjesupport for eksterne brukere for relevante applikasjoner, plattformer og klient-tjenester
 • Brukeradministrasjon av databaser
 • Være vårt felles kontaktpunkt for teknisk støtte og bestillinger
 • Være en bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av systemdokumentasjon og rutiner

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som enten er nyutdannet tekniker eller har fagbrev innen IKT. Minimum to års relevant arbeidserfaring innen support, IT-service og liknende kan kompensere for kravet om formell utdannelse
 • Du bør ha god teknisk forståelse og beherske standard Office-produkter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt
 • Du jobber selvstendig og strukturerer din egen arbeidshverdag
 • Du kan arbeide i team
 • Du liker å hjelpe folk og følge opp henvendelser
 • Du kommuniserer klart og tydelig
 • Du trives med rutineoppgaver

For NCSC er personlig egnethet svært viktig, og at du tar del i oppgaver som er viktig å løse for fellesskapet.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som har interesse for IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstid
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som førstekonsulent (SKO 1408) /Avdelingsingeniør  (SKO 1085). Stillingen lønnes i lønnsspenn kr. 449 900 – 604 400 (lønnstrinn 47-65) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til HEMMELIG/NATO SECRET.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

20.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Langkaia

Kontaktpersoner:

Fagdirektør Øivind Mandt

tlf: +47 23092436

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo