Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Vil du bidra til å gjøre Norge tryggere? Vi søker ny kollega til spennende stilling innen analyse av nasjonal sikkerhet

Rådgiver/seniorrådgiver

Kan du anvende analyse for å avdekke kritiske sårbarheter i Norges nasjonale sikkerhet? Vi tilbyr den rette søkeren å bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og bidra i vårt samfunnsoppdrag med å beskytte informasjon, systemer, objekter og infrastrukturer mot spionasje, sabotasje og terror.

Vi ønsker oss en til to nye kollegaer innen analyse av informasjon om sårbarheter og trusler, innhentet fra hendelseshåndtering, tilsyn med samfunnskritiske virksomheter og godkjenning av IKT-systemer. I denne stillingen vil du få muligheten til å kombinere dine analytiske ferdigheter med et av Norges mest spennende samfunnsoppdrag.

Som analytiker hos oss vil du bidra til å sammenstille og vurdere avdelingens innhentede informasjon. Du forventes å kunne formidle analyse i form av skriftlige rapporter og muntlige presentasjoner. Videre vil du jobbe med forvaltning og videreutvikling av avdelingens metoder og datamateriale, herunder utarbeide statistikk og trender. I tillegg vil du samarbeide på tvers med NSMs øvrige analysemiljøer og bidra til sentrale strategiske produkter innen NSMs ansvarsområde.

Arbeidet gir store muligheter for faglig utvikling og kompetansebygging på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Stillingen er plassert i NSMs avdeling for kontroll, hvor du vil inngå i avdelingens analyse-team. Kontrollavdelingen er ansvarlig for utøvelse av NSMs tilsyns- og godkjenningsmyndighet. NSM gjennomfører årlig et stort antall tilsyn med virksomheter underlagt sikkerhetsloven, innen fagområder som IKT-, personell- og objektsikkerhet. Avdelingen er også ansvarlig for å koordinere og håndtere varsler om sikkerhetstruende virksomhet og alvorlige sikkerhetsbrudd.

Vi søker deg som har arbeidserfaring innen analyse, forebyggende sikkerhet, sikkerhets- og risikostyring og/eller kontrollarbeid. Er du i tillegg nysgjerrig, systematisk og løsningsorientert ønsker vi gjerne å høre fra deg.

Arbeidsoppgaver:

 • Sammenstille, bearbeide og vurdere informasjon innhentet fra avdelingens aktiviteter
 • Analysere og avdekke trender i sårbarheter med kritisk betydning for nasjonal sikkerhet
 • Utarbeide rapporter, presentasjoner, statistikk og andre analyseprodukter
 • Vurdere modenhet og sikkerhetstilstanden i sektorer og nasjonen som helhet
 • Utvikle avdelingens metoder for analyse og vurdering
 • Følge opp, håndtere og analysere innrapporterte alvorlige sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende virksomhet
 • Analysearbeid med andre fagmiljøer i NSM

Kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå. Fortrinnsvis innen informatikk, samfunnsvitenskap, sikkerhet- og etterretning eller andre tilsvarende felt
 • Det kreves minimum 2 års relevant arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra bearbeiding, analyse og vurdering av informasjon
 • Metodisk kompetanse og interesse for metodeutvikling
 • Sikkerhetsfaglig forståelse
 • God risikoforståelse og evne til å se risiko i større sammenhenger
 • God IKT-kompetanse, herunder bruk av programvare for behandling av strukturert informasjon

Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til formell utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Evner å tenke analytisk, strategisk og langsiktig
 • God til både skriftlig og muntlig formidling
 • Tar initiativ til å utvikle og forbedre prosesser og produkter

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/ 1364), med lønn innenfor spennet kr 534 900 - 839 900,- (lønnstrinn 58-80) avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju. 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Sandvika

Kontaktpersoner:

Oberstløytnant Jan-Hugo Bårdsen

tlf: +47 67864213/992 08 205

Seniorrådgiver Imran Alam

mob: +47 938 38 815

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1306 Sandvika