Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM?

Vi trenger førstekonsulent/seniorkonsulent som arkivar

 

NSM har ledig stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent. Stillingen rapporterer til seksjonsleder for arkiv i NSM. Seksjonen har som hovedoppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM. Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot både interne fagmiljøer og eksterne, og det stilles store krav til leveranser.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglige driftsoppgaver som mottak, fordeling, journalføring av fysisk og elektronisk post
 • Kvalitetskontroll av journalopplysninger
 • Bemanne postmottak på forskjellige plattformer
 • Brukerstøtte og veiledning til saksbehandlere i bruk av vårt sak/arkivsystem
 • Andre forefallende arkivoppgaver

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning 1-3 år med bibliotek eller arkivfag i fagkretsen
 • I spesielle tilfeller kan lengre relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra offentlig arkiv
 • Erfaring med drift av daglig arkiv
 • Høy IKT-kompetanse
 • Solid kunnskap og erfaring fra elektronisk arkiv og innsikt i gjeldende regelverk for arkivområdet i offentlig sektor
 • Erfaring med gradert informasjon/dokumenter er ønskelig 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Strukturert, nøyaktighet, høy arbeidskapasitet og stressmestring
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

 Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som førstekonsulent/seniorkonsulent (SKO 1408/1363). Stillingen lønnes i lønnsspenn 429 600 – 661 400 (lønnstrinn 45-70) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå, og man kan ikke inneha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

 

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Kolsås

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Tone Lystad Olsen

mob: +47 902 08 496

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås