Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vi søker en ressurs innen operasjoner og øvelser

Seniorrådgiver

Vi har behov for å styrke operativ og øvingsplanlegging NSMs situasjonssenter med en initiativrik og ressurssterk seniorrådgiver. Situasjonssenter har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde situasjonsforståelse for NSMs ledelse. I tillegg forestår avdelingen beredskapsplanlegging, operativ planlegging, samt øvingsplanlegging. I denne forbindelse har avdelingen tett og god interaksjon med relevante partnere, herunder Forsvarets Operative Hovedkvarter. Avdelingen samarbeider tett med NSMs ledelse og overordnede departementer.

Som seniorrådgiver innenfor operasjoner og øvelser skal du bidra til å revidere og videreutvikle NSMs leveranser på strategisk nivå, herunder bemanne NSMs situasjonssenter, bidra i utarbeidelse av NSMs situasjonsbilde og videreutvikle og følge opp NSM operative planverk. Du skal også delta i annet analyse- og utredningsarbeid som seksjonen er involvert i.

Arbeidsoppgaver:

 • Operativ planlegging
 • Øvingsplanlegging og delta i gjennomføring av utvalgte øvelser
 • Konseptutvikling
 • Bidra i utarbeidelse av NSMs situasjonsbilde
 • Ved behov utøve vakthavendefunksjonen i NSMs situasjonssenter
 • Representere NSM i relevante beredskaps- og øvingsfora, samt i relevante operative samhandlingsfora
 • Bidra til andre relevante pålagte oppgaver avdelingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende med relevant fagkrets, gjerne fra Forsvaret
 • I spesielle tilfeller kan lang relevant erfaring kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring med beredskaps- og øvelsesplanlegging
 • Fem års relevant erfaring

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med konseptutvikling innen operativvirksomhet på strategisk nivå i forsvarssektoren
 • Erfaring fra øvingsplanlegging og evaluering
 • Erfaring fra operativ planlegging eller beredskapsplanlegging fra forsvarssektoren
 • Kjennskap til Nasjonalt beredskapssystem
 • Sikkerhetsfaglig forståelse

Personlige egenskaper:

 • Du må være strukturert, engasjert, analytisk og evne å se helhetlige sammenhenger i
 • komplekse problemstillinger.
 • Du må levere skriftlige produkter av høy kvalitet og med høyt presisjonsnivå innen fastsatte tidsfrister. Det er videre viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Personlig egnethet for stillingen og seksjonens samlende sammensetting vektlegges.
 • Kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) og lønnes i lønnsspennet 60 -80 (553 500 – 839 900)

Arbeidssted er Kolsås, men NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres for høyt nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

01.09.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kolsås

Kontaktpersoner:

Underdirektør Vidar Bottolvs

tlf: +47 67864004

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås