Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NSM søker spesialrådgiver innen ledelse og forvaltning

Spesialrådgiver til ledelsen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Øverste ledelse i Nasjonal sikkerhetsmyndighet søker etter en erfaren toppleder som kan bistå direktoratet i videre utvikling av myndighet- og forvaltningsoppgavene og videreutvikle NSMs ledere på området. Spesialrådgiver rapporterer til øverste ledelse (direktør og ass.direktør) i NSM.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå øverste ledelse i NSM med råd knyttet til utvikling av ledere og forvaltningsoppgaver
 • Utvikle og gjennomføre kurs og kompetanseprogram internt
 • Støtte ledere i NSM med oppgaveløsning
 • Etablere samarbeid på ledelsesnivå med andre forvaltningsorganer
 • Ledelse av organisasjonsutviklingsprosjekter
 • Tre inn i ledelse av organisasjonsenheter ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (masternivå) innen ledelse, forvaltning, statsvitenskap, juss eller lignende Lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdanning
 • Erfaring fra toppledelse av direktorat og/eller andre forvaltningsorganer
 • Svært god forståelse av forholdet mellom direktorat og departement
 • Solid ledererfaring og dokumentert erfaring fra endringsledelse
 • God språklig forståelse og fremstilling på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres på høyeste nivå

Personlige egenskaper:

 • Høy gjennomføringsevne, engasjert og nytenkende
 • God evne til samarbeid, koordinering og kommunikasjon
 • Selvgående, strukturert og analytisk
 • Lederegenskaper

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingen er plassert som spesialrådgiver (SKO 1220) og lønnes i lønnsspennet 83 - 95 (911.700 – 1.213.200 kr). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidssted er Kolsås, men NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

For tiden Kolsås

Kontaktpersoner:

Assisterende direktør Helge Rager Furuseth

mob: +47 90982750

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås