Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Vil du jobbe med forretningsutvikling i NSM?

Forretningsutvikler digitale tjenester

Å beskytte Norge har aldri vært viktigere, og som forretningsutvikler hos oss vil du jobbe midt i hjertet av det som skjer.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet.  Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.  Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur.  NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.

 

Vil du jobbe med arkitektur i NSM?

Verdenssituasjonen viser at sikkerhet er viktig og her hos NSM er det kjernen av det vi driver med. Avdeling for Fellestjenester og Organisasjonsutvikling skal bidra til å skape et synlig, tydelig, effektivt og moderne NSM. Avdelingen skal være pådriver og iverksetter av digitale løsninger både internt og eksternt, samt sikre god forvaltning.
Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne brukere. NSM står overfor mange spennende prosjekter og utfordringer, hvor transformasjon og modernisering står sentralt. Økt bruk av plattformer og tjenester levert av, eller i samarbeid med andre aktører i staten, inngår som en viktig del i dette arbeidet.


Du kan bli en del av et voksende miljø i seksjon for IT og Digitalisering. Seksjonen bygger seg opp innenfor følgende; prosjektledelse, virksomhetsarkitektur, endringsledelse, prosessforbedringer, testledelse, skyteknologi og utviklingsarbeid. Er dette noe du kan, har erfaring med eller ønsker å utvikle deg innenfor, er du interessant for oss. Er du i tillegg en energisk prosessdriver som kan håndtere og jobbe i skjæringene mellom strategi, styring og gjennomføring, er du sannsynligvis personen vi søker etter. Du vil bli en del av et fagmiljø som understøtter NSM hele veien fra identifiserte behov til gjennomføring og leverte IKT-løsninger/-tjenester.

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på Masternivå innenfor IKT eller annet relevant fagområde. Relevant erfaring og annen utdanning kan etter vurdering kompensere for lavere utdanningsnivå
 • 3 års erfaring fra relevant arkitekturarbeid
 • God teknologi- og forretningsforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 

Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:

 • Sertifisering i et rammeverk for virksomhetsarkitektur (f.eks. TOGAF) og/eller prosjektledelse (f.eks. Prince 2)
 • Erfaring med endringsledelse og/eller endring av kultur i større organisasjoner
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk, gjerne sertifiseringer
 • Erfaring med sikkerhetsgraderte systemer
 • Erfaring fra IKT forvaltning og oppfølging av eksterne samarbeidspartnere

 

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider med god gjennomføringsevne som er strukturert, engasjert og analytisk. Du bør videre ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne å forankre og kommunisere til alle nivåer i NSM. Du har god evne til å forstå din rolle i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å utfordre når du ser det kan gi merverdi. Du må også ha evne til å arbeide selvstendig, takle stress og ta selvstendige beslutninger. Er du i tillegg initiativrik og evner å bygge tillit, ser vi frem til å møte deg.
 Personlig egnethet og endringsvilje vil bli spesielt vektlagt. NSM oppfordrer kvinner til å søke.


 Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som har interesse for IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Svært gode utviklingsmuligheter innenfor IKT-området generelt og IKT-sikkerhet spesielt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

 

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingene er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364), og lønnes i spennet lønnstrinn 64-80, tilsvarende kr. 593 500 til 839 900, avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte kandidater.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.04.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Fornebu

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Elisabeth Einang Prestegard

tlf: +47 909 52 560

mob: 909 52 560

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås