Nasjonal sikkerhetsmyndighet Oslo, Langkaia

NSM søker kontorsjef for NCSCs operasjonssenter

Kontorsjef

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet.  Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.  Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur.  NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.

Har du lyst på unike utfordringer og en mulighet til å forme innsatsen med å sikre våre felles verdier mot sikkerhetstruende aktivitet i cyberdomenet?

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) har en ledig stilling som enhetsleder (kontorsjef) for operasjonssenteret. Vi ser etter deg som ønsker å være en del av et dynamisk og operativt fagmiljø. Du har god forståelse for det digitale risikobildet og ønsker å bidra til å styrke vår nasjonale responsfunksjon. Kanskje har du teknisk bakgrunn, og ønsker nye utfordringer som leder?

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og har blant annet ansvaret for den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team). Operasjonssenteret i NCSC har som oppgave å koordinere NCSCs bistand til håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser hos bedrifter og virksomheter med viktige samfunnsfunksjoner. Operasjonssenterets oppgaver og rolle i NCSC er under utvikling, og du vil få mulighet til å være med å forme både metoder, prosedyrer og rammeverk.

Operasjonssenteret er bemannet gjennom hele døgnet og hele året (24/7/365). Vaktlaget mottar blant annet henvendelser relatert til IKT-sikkerhet, behandler alarmer fra NCSCs sensornettverk (VDI), varsler og eskalerer saker, og anbefaler tiltak. Det er viktig for oss at alle ansatte holder seg oppdatert om det sikkerhetspolitiske situasjonsbildet, den teknologiske utviklingen, trender i cyberdomenet, og digitale trusler mot samfunnskritiske funksjoner og infrastruktur.

Arbeidsoppgavene byr på spennende faglige utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet og IKT-sikkerhet. Stillingen gir unike muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving. Enhetslederen har for tiden personalansvar for både heltids- og deltidsansatte.

 Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Lede den daglige tjenesten ved operasjonssenteret, herunder planlegging og ressurssetting av aktiviteter.
 • Personalledelse for ansatte i enheten.
 • Bidra til å videreutvikle operativ evne innen nasjonal håndtering av alvorlige cyberhendelser.
 • Bistå med operative leveranser og responsstrategier i forbindelse med nettverksoperasjoner mot kritisk infrastruktur og andre samfunnsviktige funksjoner.
 • Videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i NCSC, i NSM, og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere fra privat og offentlig sektor.
 • Koordinere og sørge for god informasjonsdeling både internt og til relevante samarbeidspartnere.
 • Bidra til å bearbeide teknisk informasjon fra operative hendelser og gjøre informasjonen tilgjengelig for kontekstualisering og vurdering.

 Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad, og kanskje mastergrad, innenfor informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Ledererfaring fra IKT-hendelseshåndtering, beredskapsarbeid, prosjektledelse eller IKT-sikkerhet er en fordel. Operativ erfaring fra f.eks. politi eller forsvar vil bli vektlagt.
 • God forståelse for trussel- og risikobilde i det digitale rom.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på både norsk og engelsk
 • Erfaring med formidling av beslutningsgrunnlag og anbefalinger til beslutningstakere på flere nivåer.

Personlige egenskaper hos deg som leder:

 • Du motiverer og inspirerer medarbeiderne og kollegaene dine
 • Du ønsker å bygge et miljø der åpenhet, helhetsforståelse, samarbeid og mestring står sentralt.
 • Du bevarer roen og helhetsoversikt selv i stressende og uoversiktlige situasjoner
 • Du er handlekraftig, strukturert og analytisk
 • Du verdsetter integritet og ansvarlighet, og er samtidig pragmatisk og løsningsorientert.
 • Du løser oppdragene du får, og tar vare på dine medarbeidere.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. NSM oppfordrer kvinner til å søke.

 Vi tilbyr:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet.
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet.
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.

Stillingen er plassert som enhetsleder (kontorsjef SKO 1054) med lønn i spennet lønnstrinn 77-83, som tilsvarer kr. 765 600 til 911 700. Det blir trukket 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres på de høyeste nivåene, og være norsk statsborger ved ansettelse. Arbeidstakere kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til første intervju.

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

10.04.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Fornebu

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Langkaia 1 0150 Oslo