Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Forebygge innsidevirksomhet - noe for deg?

Seniorrådgiver

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- utvikle sikkerhetstiltak
- gi råd og veiledning NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet. 

 

Enhet for innsiderisiko har ledig fast stilling som seniorrådgiver – personellsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal blant annet bidra til å motvirke at samfunnet rammes av spionasje, sabotasje og terror. En viktig oppgave i denne sammenheng er å forebygge, avdekke og håndtere innsidevirksomhet.

Enheten for innsiderisiko har et spesielt ansvar for å utvikle metoder og tiltak som forhindrer spionasje og innsidervirksomhet. Dette gjøres i tett samarbeid med andre fagmiljøer i NSM og hos eksterne samarbeidspartnere. Enheten har blant annet ansvaret for gjennomføring av flere utviklingsprosjekter knyttet til innsiderisiko. En prioritert oppgave er å støtte klareringsmyndighetene ved å gi faglige og juridiske avklaringer, veilede innen fagområdet, bidra til likebehandling og kompetanseutvikling, samt å formidle relevant informasjon. En annen prioritert oppgave er å bidra til å styrke virksomhetenes evne til å forebygge og håndtere innsidevirksomhet.

Vi ser etter en dyktig medarbeider som kan bidra innen hele spekteret av personellsikkerhetsfaget. Dette innebærer blant annet utvikling, myndighetsutøvelse og veiledning innen klarering, autorisasjon og daglig sikkerhetsmessig ledelse. Den rette personen vil kunne ha stor påvirkningskraft på hvordan personellsikkerhet som fag skal utøves i årene som kommer. Dette krever pågangsmot, kreativitet og evnen til å se det store bildet. Man må være vant til å jobbe med mennesker og ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet. Man får jobbe i en faglig sterk enhet med fokus på tverrfaglig samarbeid og utvikling. Det forventes at man kan håndtere varierte oppgaver og en krevende arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, utvikle og gjennomføre ulike former for faglig støtte til klareringsmyndighetene, herunder bidra til avklaringer av faglige spørsmål
 • Bidra i arbeidet med å utvikle tiltak, regelverk, prosedyrer mv for å forebygge og håndtere innsiderisiko i virksomhetene
 • Utarbeide og formidle rapporter og veiledninger
 • Bidra til kompetansebygging, herunder etablere fagplaner, holde kurs og orienteringer mv
 • Utarbeide risiko- og konsekvensvurderinger
 • Bidra til øvrig utvikling av fagområdet personellsikkerhet
 • Delta i øvrig arbeid ved seksjonen

 Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere relevant utdanning på masternivå, eksempelvis fra studieretninger som sikkerhet, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, rettsvitenskap, militære studier, etterretningsstudier, politi etc. Relevant realkompetanse kan i noen tilfeller kompensere for formalkompetansekravet.
 • Det kreves minimum 5 års relevant arbeidserfaring.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er påkrevet
 • Det er en fordel med erfaring fra en eller flere av følende områder;
  • utviklings- eller utredningsarbeid, metode- og analysearbeid mv
  • kunnskap innen sikkerhet og etterretning, personellsikkerhet, etterforskning, risikovurderinger o.l
  • offentlig forvaltning eller Forsvaret.
  • råd-, veiledning- og undervisningsvirksomhet

 Vi ser etter deg som

 • er interessert i innsideproblematikk
 • har høy arbeidskapasitet og er kvalitetsbevisst
 • har gode kommunikasjonsferdigheter og liker å jobbe tett med mennesker
 • har lyst og evne til å holde foredrag og formidle kunnskap
 • er fleksibel og engasjert, og har evne til å ta initiativ
 • har samarbeidsevner og egenskaper som bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • er systematisk og strukturert
 • er selvstendig i din oppgaveløsning
 • har høy integritet

 Vi legger stor vekt på din personlige egnethet.

 Vi kan tilby

 • Allsidig, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Arbeidsted i Sandvika, men NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu. 

 

Stillingen er plassert i stillingskode 1364 seniorrådgiver, med lønn i spennet kr. 640.000 – 840.0000,-. I spesielle tilfeller kan høyere lønn vurderes.
Lønn er avhengig kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at du kan sikkerhetsklareres for høyeste nivå. Du må ikke ha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeidet, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket ditt om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.03.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Sandvika / Fornebu

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Erik Nyblom

mob: +47 992 08 247

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1306 Sandvika