Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet

NK/Underdirektør til Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Underdirektør

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.


Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi skal gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. NSM er en av de tre hemmelige tjenestene i Norge.

NSM ser nå etter en NK/Underdirektør til Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC). Denne rollen rapporterer til avdelingsdirektør og vil også kunne være stedfortreder for avdelingsdirektøren ved behov. Vi ser etter deg som vil være en strategisk rådgiver som kan legge gode planer og sørge for at forholdene ligger til rette for at avdelingen får implementert og operasjonalisert beslutninger.
Du har et strategisk blikk og evner å tenke helhetlig, prioritere og ta selvstendige beslutninger, samtidig som du er initiativrik, fleksibel og løsningsorientert.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Levere på strategi, implementering og operasjonalisering av strategi
 • Utadrettet kommunikasjon. Man må kunne håndtere media
 • Holde eksterne foredrag
 • Virksomhetsstyring
 • Rolleforståelse er helt avgjørende
 • Helhetsoversikt – se ting i sammenheng
 • Sette avdelingen i stand til å løse oppgaven på best mulig måte

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Ønskelig med utdanning innen og/eller erfaring med cybersikkerhet
 • Erfaring med strategisk arbeid, prosjektledelse og virksomhetsstyring
 • Ledererfaring inkludert erfaring med å lede ledere
 • God innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering
 • Erfaring og kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, gjerne innenfor NSMs ansvarsområder
 • Fordel å kjenne til EOS-tjenestene, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste 

Personlige egenskaper:

 • Inkluderende og samlende leder som evner å motivere, støtte og utvikle ledere og medarbeidere i avdelingen
 • Evne til å utvikle og implementere strategier
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass


Stillingen er plassert i stillingskode 1059 og lønnes i spennet 839 900 kr – 1 071 200 kr. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Strengt Hemmelig / Cosmic Top Secret, noe som betinger norsk statsborgerskap.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

I løpet av 2024 skal NSM flytte til Fornebu, og her vil vi få nye og moderne lokaler. På Fornebu er det et godt kollektivtilbud i tillegg til at NSM kan tilby parkeringsmuligheter.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.04.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Fornebu

Kontaktpersoner:

Rekrutteringsrådgiver Ingrid Sæthre

tlf: +47 94287344

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås