Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Seksjonssjef deteksjon

Seksjonssjef

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.


Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) er en sentral aktør i nasjonalt sikkerhetsarbeid. Vi skal gjøre Norge i stand til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. NSM er en av de tre hemmelige tjenestene i Norge.

Vi søker nå etter deg som vil lede og videreutvikle deteksjonsmiljøet i NSM som Seksjonsleder for deteksjon. Vi ser etter deg som evner å håndtere en hverdag hvor hendelser og operative behov må ivaretas, kombinert med langsiktig og strategisk arbeid. Du er en trygg, inkluderende og samlende leder som evner å motivere, støtte og utvikle dine ledere og medarbeidere. 


Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle deteksjonsmiljøet i NSM, herunder personal-, fag og budsjettansvar
 • Drifte og videreutvikle VDI og teknisk infrastruktur som understøtter den nasjonale responsfunksjonen
 • Ansvar for varslingssystemer for nasjonal infrastrukturt. Oppdage og varsle
 • Styre FOU aktiviteter innenfor egen portefølje
 • Videreutvikle internasjonalt partnerskap med prioriterte samarbeidende aktører
 • Bidra til videreutvikling av NCSC og NSMs tekniske portefølje

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med cybersikkerhet og deteksjon
 • Erfaring med strategisk arbeid og organisasjonsutvikling
 • Ledererfaring inkludert erfaring med å lede ledere
 • God innsikt i og forståelse for statsforvaltningen og politiske prosesser
 • Erfaring og kompetanse innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, gjerne innenfor NSMs ansvarsområder

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke helhetlig, prioritere og ta selvstendige beslutninger
 • Proaktiv og nytenkende
 • Kvalitetsbevisst og systematisk
 • Mål- og resultatorientert
 • En som trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima internt og eksternt
 • Evne til å utvikle og implementere strategier og gjennomføre komplekse utviklingsprosesser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass


Stillingen er plassert i stillingskode 1211 og lønnes i spennet 765 600 kr – 1 024 200 kr. Lønn er avhengig av kvalifikasjoner og arbeidserfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Strengt Hemmelig / Cosmic Top Secret, noe som betinger norsk statsborgerskap.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

I løpet av 2024 skal NSM flytte til Fornebu, og her vil vi få nye og moderne lokaler. På Fornebu er det et godt kollektivtilbud i tillegg til at NSM kan tilby parkeringsmuligheter.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.04.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Fornebu

Kontaktpersoner:

Rekrutteringsrådgiver Ingrid Sæthre

tlf: +47 94287344

Hjemmeside:

http://www.nsm.no

Adresse:

Rødskiferveien 20, Kolsås base 1352 Kolsås