Nasjonal sikkerhetsmyndighet Sandvika

Er du erfaren innen utviklings- og utredningsarbeid?

Seniorrådgiver / Rådgiver

Ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Avdeling Sikkerhetsstyring, Seksjon personellsikkerhet, enhet for fagutvikling er det ledig to faste stillinger som seniorrådgiver / rådgiver

Seksjon for personellsikkerhet er en av tre seksjoner i Avdeling for sikkerhetsstyring. Avdelingens oppgaver er å bidra til sikring av skjermingsverdig informasjon og objekter mot terror, sabotasje og spionasje. Dette skjer gjennom å gi råd, veiledning, utvikling og drift innen sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikring, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer. Avdelingen står foran spennende utviklingsoppgaver de kommende årene.

NSM ved Seksjon personellsikkerhet er den nasjonale fagmyndighet innen personellsikkerhet. Viktig oppgaver for seksjonen er utvikling av personellsikkerhetsfagfeltet med tilhørende regelverk, saksbehandling av klareringssaker, behandling av klagesaker fra andre klareringsmyndigheter, opplæring og kurs, råd og veiledning ovenfor klareringsmyndigheter og autorisasjonsmyndigheter.

Enhet for fagutvikling har ansvar for utvikling av fagmyndighetsområdet innen Personellsikkerhet med tilhørende regelverk. Enheten jobber i kjernen av sikkerhetsutfordringene, og primæroppgaven er å utvikle metoder og tiltak som forhindrer spionasje og innsidervirksomhet.

Det er nylig vedtatt at ny sikkerhetslov skal tre i kraft fra 2019, med tilhørende forskrifter som er under utvikling. Med nytt regelverk melder det seg en rekke nye oppgaver for NSM og personellsikkerhet. En av stillingene skal primært jobbe med utvikling, metoder og vurderinger knyttet til dette. Den andre stillingen vil primært jobbe med vurderingskriteriene i klareringssammenheng med vekt på vurdering av tilknytning til andre land.

Den rette personen vil kunne ha stor påvirkningskraft på hvordan personellsikkerhet som fag skal utøves i årene som kommer. Dette krever pågangsmot, kreativitet og evnen til å se det store bildet. Man må være vant til å jobbe med mennesker og ha en helhetlig tilnærming til sikkerhet. Man får jobbe i en faglig sterk enhet med fokus på tverrfaglig samarbeid og utvikling. Det forventes at man kan håndtere varierte oppgaver og en krevende arbeidshverdag. 

Begge stillingene vil inngå i et team som løser oppgaveporteføljen sammen, avhengig av kompetanse og erfaring. Oppgaver som skal løses er bl.a.:

 • Utvikling av ny metodikk som følge av nytt regelverk, for bl.a. adgangsklarering og stillingsklarering
 • Analyse- og informasjonsbehandling
 • Utrede informasjons- og dokumentasjonsbehov
 • Utvikle rutiner og informasjonsflyt (til autorisasjonsmyndighetene og klareringsmyndighetene)
 • Risiko- og konsekvensvurderinger
 • Utarbeide veiledninger/veiledningstekst
 • Utvikle kursplan/modulbasert opplæring
 • Holde kurs- og foredrag
 • Gi løpende råd og veiledning
 • Delta i øvrig arbeid ved seksjonen

Kvalifikasjonskrav


Må ha:

 • Høyere relevant utdanning på minimum masternivå, eksempelvis fra studieretninger som samfunnsvitenskap, statsvitenskap, militære studier, etterretningsstudier, økonomi, religionsvitenskap, sosialantropologi, psykologi, politi etc. Relevant realkompetanse kan i noen tilfeller kompensere for formalkompetansekravet
 • Sikkerhetsforståelse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er påkrevet
 • Erfaring fra utviklings- eller utredningsarbeid
 • Erfaring fra metode- og analysearbeid
 • Erfaring med råd-, veiledning- og undervisning

 Ønskelig med:

 • Fordel med erfaring fra personellsikkerhetsfaget
 • Erfaring fra operativt sikkerhetsarbeid
 • Erfaring fra etterforskningsarbeid
 • Erfaring fra risikovurderinger
 • Erfaring sikkerhetsvurderinger
 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper: 

 • Høy integritet og sikkerhetsbevissthet
 • Tydelig i kommunikasjon, analytisk med god vurderingsevne
 • Effektiv og strukturert, med evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode dataferdigheter
 • Fleksibel

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden 
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingene er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364), alternativt rådgiver (SKO 1434) basert på kravene til stillingene.  For seniorrådgiver kreves 5 års høyere utdanning og minimum 5 års relevant erfaring. For rådgiver kreves minimum 5 års høyere utdanning og minimum 3 års relevant erfaring. I spesielle tilfeller kan minst 10 års relevant erfaring erstatte kravet til formell utdanning.  En av stillingene vil være på seniorrådgivernivå og den andre stillingen vil bli plassert avhengig av kompetanse og erfaring.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Arbeidssted er for tiden i NSMs lokaler i Sandvika.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres for høyeste nasjonale og NATO nivå, og vedkommende kan ikke inneha andre statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker og reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetanse

 

Del på:
Fylke:
Akershus
Søknadsfrist:
16.08.2018
Kontaktpersoner:
Erik Nyblom
mob: +47 992 08 247

Odd Ivar Rjaanes
mob: +47 92024976

Tilbake til toppen